Projectes de cooperació i recerca universitària al desenvolupament

L'objecte de la convocatòria és facilitar la participació directa i activa de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en projectes de CUD mitjançant el seu finançament total o parcial. Els projectes CUD han de contribuir de forma efectiva al Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans i  emmarcats en les línies següents:

  1. Projectes de recerca per al desenvolupament i transferència mútua de coneixement.
  2. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formació de formadors/es, professionals i poblacions locals.
  3. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.
  4. Projectes de diagnòstic de les necessitats.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques descrites al IV Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament 2020-2023.

                                                                               .jpg

Relació de projectes en execució: 

Colòmbia:

Equador:
 
Perú:
 
 Cuba:

Tunísia:
 
Senegal: 
 
 

XVII Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2022

Documents relacionats:
 

Resolució de la convocatòria (23 de març de 2022)

Bases de la convocatòria (16 de novembre de 2021)

Formularis de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB: entre el 16 de novembre de 2021 i el 17 de gener de 2022.

(Pots presentar la sol·licitud telemàticament des d'aquest enllaç)

Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.

Consultau les convocatòries anteriors