Projectes de cooperació universitària al desenvolupament

Govern de les Illes BalearsL'objecte de la convocatòria és facilitar la participació directa i activa de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en projectes de CUD mitjançant el seu finançament total o parcial. Els projectes CUD han de contribuir de forma efectiva al Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans i  emmarcats en les línies següents:

  1. Projectes de diagnòstic de les necessitats.
  2. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formació de formadors/es, professionals i poblacions locals.
  3. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.
  4. Projectes de recerca per al desenvolupament i transferència mútua de coneixement.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques descrites al Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

XVI Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2019

 Relació de projectes aprovats: 

Bolívia:

Colòmbia:

Equador:

Perú:

Nicaragua:

Cuba:

Haití:

Marroc:

Tunísia:

República Àrab Saharauí Democràtica:

Senegal:

Documents relacionats:

Resolució del Comitè executiu de Cooperació al Desenvolupament de la UIB (16 de desembre de 2019)

Resolució del Govern de les Illes Balears (16 de desembre de 2019)

Bases de la convocatòria (15 de juliol de 2019).

Formularis de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB: entre el 15 de juliol i el 26 de setembre de 2019.

Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.

Consultau les convocatòries anteriors