La planificación educativa y las TIC al servicio de la educación patrimonial en el marco de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. El caso de Camagüey

Referència: OCDS-CUD2019/06

Responsable: Bartomeu Mut Amengual del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. 

Equip: Bartomeu Mut, Miquel Àngel Coll, Sebastià Verger i Miquela Juan, de la UIB; María Elena Betancourt, Geiser Perera, Gerson Herrera i Frank Balmaseda, de la Universitat de Camagüey.

Contrapart: Universitat de Camagüey

Ubicació: Camagüey (Cuba)

Durada: 01/10/2019 a 20/12/2021

Objectius: ús de l'educació patrimonial com a eina per gestionar el patrimoni a la ciutat de Camagüey

Objectius específics:

  • Establir una aproximació a la definició i fonamentació de l'educació patrimonial
  • Analitzar l'educació patrimonial a la ciutat de Camagüey
  • Proposar algunes àrees d'actuació de l'educació patrimonial
  • Contribuir a la formació de grau i postgrau

Quantitat assignada: 6.300 euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament