Migraciones senegalesas y proyectos de retorno: percepciones, experiencias y aportaciones para el codesarrollo (segon any)

Referència: OCDS-CUD2019/10

Responsable: María Gómez Garrido, del Departament de Filosofia i Treball Social

Equip: María Gómez, Valentina Milano, Joana Maria Mestre, Paloma Martin i David Abril, de la UIB; Aly Tandian, Oumoul Khairy, Andien Dioh, Mor Tine, Abdou-Khadre Sano, Sebastien Lefevre, de la Universitat Gaston Berger de Saint-Louis.

Contrapart: GERM, Universitat Gaston Berger de Saint-Louis.

Entitats col·laboradores: Bàrbara Picornell i Mahécor Mbengue, de Cáritas Mallorca; Soledad Gutiérrez, de Cáritas Senegal.

Ubicació: Saint-Louis (Senegal)

Durada: prorrogat

Objectius: investigar sobre la situació de la població migrant senegalesa resident a Mallorca, les seves condicions de retorn i de migració circular.

Objectius específics:

  • Estudiar les característiques sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell educatiu, temps que fa que són a Mallorca, ocupació) i la situació de la població migrant resident a Mallorca.
  • Acostar-se a les vivències de la població migrant senegalesa i de les segones generacions.
  • Estudiar la percepció del retorn per part de la població migrant (desitjos, pors, expectatives).
  • Conèixer les característiques de la migració circular Senegal-Mallorca.
  • Afavorir una migració de retorn que contribueixi al desenvolupament i benestar de la població.
  • Facilitar acompanyament a la migració circular per part dels professionals de la intervenció a Mallorca.

Quantitat assignada: 5.000 euros a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB per al segon any d’execució.