Concienciación sobre el buen uso de plaguicidas a nivel escolar y mejora sustantiva de la salud de la población agrícola del Valle de Chancay-Huaral (Perú). Fase II

Referència: OCDS-CUD2019/03

Responsable: Maria Rosa Rosselló Ramon, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Equip: Maria Rosa Rosselló, Sebastià Verger i Antoni Bennàssar, de la Universitat de les Illes Balears; Alexander R. Rodríguez, Germán Joyo, Perla Noemí Chávez, Susana Patricia Rodríguez, Alfredo Beyer, Erika Iris Fernández i Liliana María Aragón, de la Universitat Nacional Agrària La Molina.

Contrapart: Universitat Nacional Agrària La Molina

Entitats col·laboradores: Luisa Pacífica Negrón, Gustavo Antonio Guerra i Luz Kathia Hernández, de la Universitat Nacional Major de San Marcos (UNMSM); Ruth Shady, de la Universitat Nacional Major de San Marcos (UNMSM); José Oliver, de la Universitat Nacional Federico Villarreal (UNFV); Carlos Dulanto i Karla Sylvia González, de l’Hospital del Perú; Alexander Villar, del col·legi públic estatal Nostra Senyora de Fàtima; Diego Crisóstomo, d’SNI – Campo Limpio; Arnauld Thiry, de la Universitat de Lancaster; Matthew R. Bonner, de la Universitat de Nova York; Benjamín M. Rey i Manuel Vicente Rázuri.

Ubicació: Valle de Chancay – Huaral (Perú)

Durada: prorrogat

Objectius: reforçar el procés de sensibilització mitjançant accions de capacitació tècnica amb metodologies participatives d'aprenentatge a través de la pràctica; valorar l'entorn i l'impacte de les activitats principals de la zona (agricultura, ramaderia i pesca) en el medi ambient.

Objectius específics:

  •  Educació: extensió tècnica participativa a professors, pares i alumnes.
  • Avaluació i monitoratge de la salut, amb èmfasi en la població infantil.
  • Identitat: valorar l'entorn on hom viu. Reconèixer el medi ambient immediat i sensibilització respecte de la seva fragilitat i necessitat de conservació.
  • Medi ambient: ampliar l'horitzó d'activitats productives i/o generadores de riquesa per a la població d’una manera sostenible, tenint cura i preservant el medi ambient.

Quantitat assignada: 6.000 euros a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució.