Implementación de estrategias para la valorización de cultivos no tradicionales y residuos agroindustriales con potencial uso industrial. Modalitat II

Referència: OCDS-CUD2022/02

Responsable: Valeria Soledad Eim Iznardo, Departament de Química

Equip: Valeria Eim Iznardo, Carme Rosselló Matas, Susana Simal Florindo, Antoni Femenia Marroig, Mónica Umaña Zamora, Cristina Reche Lendinez, Esperança Dalmau Estelrich, Beatriz Rayo Aguilar, de la UIB; Henry Alexander Váquiro Herrera, Angélica Piedad Sandoval, Carlos Guerra Almonacid, Liliana Marcela Moreno Turriago, Luis Daniel Daza Ramírez, de la Universitat del Tolima.

Contrapart: Universitat del Tolima.

Ubicació: Colòmbia

Durada:  2 anys (fins al 20 de desembre de 2023)

Objectius: l'objectiu principal d'aquest projecte és avaluar la viabilitat de cultius no tradicionals i residus agroindustrials per obtenir biomolècules i/o materials que es puguin fer servir per preparar emulsions, envasos biodegradables, impressions 3D de caràcter alimentari i microencapsulats.

Objectius específics:

  • Estandarditzar els paràmetres del procés per extreure les biomolècules i/o materials d'interès mitjançant l'ús de tecnologies diferents.
  • Avaluar, a escala de laboratori, l'ús potencial dels biocomposts i/o materials extrets (midons, farines, concentrats proteics o pectines) mitjançant el seu ús en processos diferents.
  • Modelitzar i optimitzar la formulació dels productes amb més potencial fent servir eines matemàtiques i estadístiques.
  • Transferir resultats a les persones beneficiaries directes i indirectes (comunitat productora, professorat, alumnat i comunitat en general) mitjançant estratègies diferents.

Quantitat assignada: 7.670 € el primer any i 5.630 € el segon any, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB. 

Publicacions científiques del projecte: clicau al següent enllaç per accedir a les publicacions científiques associades al projecte.