Òrgans

El passat 26 de febrer de 2015 es va constituir la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB que té les competències de:

a) Assessorar en la política institucional de la UIB en l'àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament.
b) Debatre i consensuar els criteris i resoldre les convocatòries d'ajuts gestionades per l'OCDS del pressupost que la UIB dedica a cooperació universitària al desenvolupament i voluntariat.
c) Vetllar per la coherència i l'eficàcia dels programes i accions que realitza l'OCDS.
d) Fomentar la participació de la comunitat universitària, per escoltar i recollir els seus suggeriments en aquest àmbit.

Documentació relacionada: