Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

logo.jpg

La CUD continua treballant perquè les universitats incorporin en la docència, a més dels coneixements tècnics, les competències i capacitats genèriques vinculades a la transmissió de valors que possibilitin la formació d'una ciutadania responsable, crítica i compromesa amb el desenvolupament humà sostenible (DHS ). En l'àmbit de l'educació formal, s'ha d’afavorir que tots els perfils professionals desenvolupin competències vinculades al DHS i a una ciutadania global. En aquest marc, s'integra el foment de metodologies actives, experiencials i participatives. D'altra banda, el paper de l'extensió universitària i la col·laboració amb altres actors socials facilita nous contextos d'aprenentatge i multiplica l'impacte de les intervencions.