Escoltar

Recerca

Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca ajuts per donar suport i impulsar el treball de recerca d’impacte social d’investigadors/es de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb altres administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals que treballin en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible (DHS) a escala local i global.

S’estableixen quatre línies d’actuació prioritàries en relació amb les problemàtiques a escala local i global i les que afecten els col·lectius socials més vulnerables, també a les Illes Balears, adequades a la situació d'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19:

 Cartell convocatòria de recerca 2020

I. MOVIMENTS MIGRATORIS I DRETS DE LA CIUTADANIA

 • Crisi migratòria a la Mediterrània i persones refugiades.
 • Migracions des dels països del Sud Global: històries de vida de persones que es troben en situació irregular a les Illes Balears.
 • Situació de les dones, de menors i joves estrangers no acompanyats (MENA i JENA) i dels col·lectius LGTBIQ en el procés migratori. Tràfic de dones i nines per a explotació sexual.

II. ECONOMIA ECOLÒGICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

 • Crisi i emergència climàtica, ecodependència i defensors/es de drets.
 • Consum responsable, comerç just i compra pública ètica.
 • Crisi sanitària: salut global, grups més vulnerables, interdependència i exclusió.
 • Feminització de la pobresa: treball de cures, economia feminista i ecofeminismes.

III. GOVERNANÇA

 • Crisi social: Dret internacional i lluita contra la vulneració dels drets humans.
 • Promoció de l’ecojustícia, la democràcia i la coherència de polítiques. 
 • Processos de globalització.
 • Nova acció col·lectiva global: aliances estratègiques amb els moviments socials i nous actors socials.

IV. COOPERACIÓ TRANSFORMADORA

 • Avaluació de la cooperació al desenvolupament (s’hi inclouen els programes d’educació per al desenvolupament) dels agents de la cooperació de les Illes Balears per mesurar els impactes i recollir bones pràctiques que orientin les línies d’actuació futures.  
 • Crisi de valors: comunicació i educació per a una transformació social o educació per a una ciutadania global crítica.
 • Epistemologia del Sud Global.
 • Interculturalitat i antiracisme.

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 30 de juny de 2020. La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a terme abans del 20 de juliol de 2020.

S’estableix una partida pressupostària de 75.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 euros per sol·licitud, a càrrec del conveni instrumental entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.

Bases

Formulari

II Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la implementació delorem ipsum dolor l'Agenda 2030, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable convoquen els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels estudis oficials de la UIB presentats en els cursos acadèmics: 2016-17, 2017-18 i 2018-19.

lorem ipsum dolorL'Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes que se'n deriven demostren la magnitud d'aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur del planeta i de la humanitat. La Universitat de les Illes Balears està compromesa amb l'Agenda 2030 i compta amb la comunitat universitària per contribuir-hi.

Fruit d'aquest compromís, la present convocatòria neix amb l'objectiu de premiar els treballs de l'alumnat que hagi realitzat el seu TFG o TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l'Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global classificats de la següent manera:

 1. Persones: erradicar la pobresa, lluitar contra la fam, protegir la salut, garantir una educació de qualitat i inclusiva, i assolir la igualtat de gènere (ODS 1, 2, 3, 4 i 5).
 2. Prosperitat: promoure l’ús d’energies renovables, treballar per l’ocupació digna, fomentar la innovació sostenible i la millora de les infraestructures, reduir les desigualtats i afavorir ciutats i comunitats sostenibles (ODS 7, 8, 9, 10 i 11).
 3. Planeta: garantir l’accés a l’aigua potable, promoure un consum responsable, lluitar contra el canvi climàtic i preservar la vida submarina i d’ecosistemes terrestres (ODS 6, 12, 13, 14 i 15).
 4. Pau: assolir la pau i la justícia social, en un marc de llibertat (ODS 16).
 5. Partenariat: promoure aliances, enfortir mitjans d’implementació i revitalitzar la col·laboració per assolir els ODS (ODS 17).

Els treballs es poden presentar indistintament en qualsevol dels dos terminis:

Primer termini: Sol·licitud: del 2 al 30 de setembre de 2019.
Segon termini:  Sol·licitud: de l'1 al 29 de febrer de 2020. 

 
Amb l'objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels objectius establerts a l'Agenda 2030,  s'estableixen les categories de premis següents a cada un dels terminis:

Per als TFG s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 3er premi: dotació econòmica de 250 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Per als TFM s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 3er premi: dotació econòmica de 250 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Documents relacionats:

Resolució del segon termini (21 de maig de 2020)nou

Resolució del primer termini (12 de desembre de 2019)

Bases de la convocatòria (4 de juliol de 2019)

Annex I: 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030

Annex II: full de participació

 

Primera convocatòria

Premi de recerca sobre la cooperació internacional al desenvolupament (àmbit estatal)

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.