Premi i beques de suport a la recerca aplicada al desenvolupament

Direcció General de CooperacióLa tasca de la Universitat en el camp de la cooperació al desenvolupament es troba estretament vinculada amb el seu àmbit natural d’actuació: la docència i la investigació, qüestions que són essencials tant per a la formació integral de l’alumnat com per a una millor comprensió dels problemes que amenacen la consecució d’un desenvolupament humà i sostenible a escala universal.

Imatge recerca aplicada al desenvolupamentConstitueix un objectiu essencial de la cooperació universitària al desenvolupament dels països del Sud, la col·laboració per resoldre les dificultats i contradiccions associades als processos d’eradicació de la pobresa i de desenvolupament, fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per als objectius.

Per tot el que s’ha esmentat, la UIB, a través de l’OCDS, vol impulsar i reforçar iniciatives que permetin donar suport a la recerca, per tal d'atendre les necessitats especials dels països en vies de desenvolupament, a través de les accions següents:
 

Primera convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

posterEn el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la implementació de l'Agenda 2030, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable convoquen els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels estudis oficials de la UIB presentats en els cursos acadèmics: 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

L'Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes que se'n deriven demostren la magnitud d'aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur del planeta i de la humanitat. La Universitat de les Illes Balears està compromesa amb l'Agenda 2030 i compta amb la comunitat universitària per contribuir-hi.

Fruit d'aquest compromís, la present convocatòria neix amb l'objectiu de premiar els treballs de l'alumnat que hagi realitzat el seu TFG o TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l'Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global classificats de la següent manera:

 1. Persones: erradicar la pobresa, lluitar contra la fam, protegir la salut, garantir una educació de qualitat i inclusiva, i assolir la igualtat de gènere (ODS 1, 2, 3, 4 i 5).
 2. Prosperitat: promoure l’ús d’energies renovables, treballar per l’ocupació digna, fomentar la innovació sostenible i la millora de les infraestructures, reduir les desigualtats i afavorir ciutats i comunitats sostenibles (ODS 7, 8, 9, 10 i 11).
 3. Planeta: garantir l’accés a l’aigua potable, promoure un consum responsable, lluitar contra el canvi climàtic i preservar la vida submarina i d’ecosistemes terrestres (ODS 6, 12, 13, 14 i 15).
 4. Pau: assolir la pau i la justícia social, en un marc de llibertat (ODS 16).
 5. Partenariat: promoure aliances, enfortir mitjans d’implementació i revitalitzar la col·laboració per assolir els ODS (ODS 17).

Els treballs TFG/TFM avaluats entre el 2015 i el 2018 es poden presentar indistintament en qualsevol dels dos terminis:

Primer termini:
Sol·licitud: AMPLIAT FINS EL 28 DE SETEMBRE DE 2018 
Notícia del lliurament dels premis del primer termini
Segon termini:
Sol·licitud: de l'1 de febrer al 2 de març de 2019

 

Amb l'objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels objectius establerts a l'Agenda 2030,  s'estableixen les categories de premis següents a cada un dels terminis:

Per als TFG s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Per als TFM s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Documents relacionats:

Bases de la convocatòria (20 d'abril de 2018)

Annex I: Full de participació

Annex II: 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030

Documents relatius al primer termini: 

Resolució del jurat del primer termini (22 d'octubre de 2018) 

Resolució d'ampliació del primer termini (6 de setembre de 2018)

 

 

Anys anteriors

Premi de recerca sobre cooperació internacional

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.