Recerca

La CUD fomenta l'R+D+I en pro del desenvolupament humà sostenible, facilitant la recerca col·laborativa i afavorint els entorns transdisciplinaris. En aquest sentit, impulsa el treball en xarxa i aporta solucions als reptes que planteja el desenvolupament, posant tot el seu potencial per contribuir, amb respostes innovadores, interdisciplinàries i transversals, als reptes globals de desenvolupament, així com afavorir que la societat els conegui i s'hi impliqui activament.

Convocatòria dels Premis per a projectes audiovisuals futurs utòpics de la Mediterrània 2021

.jpgL’OCDS, en col·laboració amb el Servei d’Activitats Culturals (SAC), volem mostrar, en el context actual d’una pandèmia com la de COVID-19, el nostre reconeixement i agraïment al sector cultural amb aquesta convocatòria públicade premis en tres categories diferents als projectes audiovisuals presentats per creatives i creatius professionals residents a les Illes Balears i que comptin amb la col·laboració d’altres persones o col·lectius de la Mediterrània, amb la finalitat d’impulsar les xarxes internacionals de col·laboració intercultural.

La creació cultural és una eina privilegiada per explicar i entendre el canvi social, així com per imaginar nous futurs utòpics per empènyer els canvis i la transformació ecosocial tan necessària. En aquest sentit, la disciplina artística audiovisual és un canal que ens pot ajudar a superar els futurs distòpics amb els quals ens bombardegen contínuament. 

L’objectiu principal és impulsar la promoció i producció cultural referents als «futurs utòpics de la Mediterrània»: sostenibilitat ecològica, ecojustícia, igualtat de gènere, moviments migratoris, riquesa i diversitat cultural, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i del desenvolupament humà sostenible (DHS).

Les línies estratègiques són:
a)             Moviments migratoris / riquesa i diversitat cultural 
b)             Feminismes/ ecofeminisme / igualtat de gènere / inclusió i protecció social
c)              Ecologisme / sostenibilitat ecològica / ecojustícia / salut global
d)             Altres a especificar en el marc del DHS.

Les categories dels projectes audiovisuals i els premis són:

 • Categoria I: projectes audiovisuals de 15 a 20 minuts. Amb un primer premi de 15.000 euros i un segon premi de 12.000 euros.
 • Categoria II: projectes audiovisuals de 4 a 15 minuts. Amb un primer premi de 10.000 euros  i un segon premi de 7.000 euros.
 • Categoria III: projectes audiovisuals d’1 a 4 minuts. Amb un primer premi de 4.000 euros i un segon premi de 2.000 euros.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE SOL·LICITUD: del 19 de juliol al 7 d'octubre de 2021.
(Pots presentar la sol·licitud telemàticament des d'aquest enllaç)

Documents relacionats: 

Resolució de la primera i tercera categoria (22 de desembre de 2021)

Resolució de la segona categoria (16 de novembre de 2021)

Resolució d'ampliació de termini de presentació de sol·licituds (20 de setembre de 2021)

Resolució d'ampliació del termini de presentació dels projectes audiovisuals (6 de maig de 2022)

Bases de la convocatòria (19 de juliol de 2021)

Formulari de sol·licitud 

logo.jpglogo.jpg

II Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

Projectes aprovats: 

Donat l'èxit de la I convocatòria, el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca per segona vegada ajuts per continuar donant suport i impulsar el treball de recerca d’impacte social d’investigadors/es de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb altres administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals que treballin en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible (DHS) a escala local i global.

S’estableixen quatre línies d’actuació prioritàries en relació amb les problemàtiques a escala local i global i les que afecten els col·lectius socials més vulnerables, també a les Illes Balears, adequades a la situació d'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19:

 cartell

I. MOVIMENTS MIGRATORIS I DRETS DE LA CIUTADANIA

 • Crisi migratòria a la Mediterrània i persones refugiades.
 • Migracions des dels països del Sud Global: històries de vida de persones que es troben en situació irregular a les Illes Balears.
 • Situació de les dones, de menors i joves estrangers no acompanyats (MENA i JENA) i dels col·lectius LGTBIQ en el procés migratori. Tràfic de dones i nines per a explotació sexual.

II. ECONOMIA ECOLÒGICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

 • Crisi i emergència climàtica, ecodependència i defensors/es de drets.
 • Consum responsable, comerç just i compra pública ètica.
 • Crisi sanitària: salut global, grups més vulnerables, interdependència i exclusió.
 • Feminització de la pobresa: treball de cures, economia feminista i ecofeminismes.

III. GOVERNANÇA

 • Crisi social: Dret internacional i lluita contra la vulneració dels drets humans.
 • Promoció de l’ecojustícia, la democràcia i la coherència de polítiques. 
 • Processos de globalització.
 • Nova acció col·lectiva global: aliances estratègiques amb els moviments socials i nous actors socials.

IV. COOPERACIÓ TRANSFORMADORA

 • Avaluació de la cooperació al desenvolupament (s’hi inclouen els programes d’educació per al desenvolupament) dels agents de la cooperació de les Illes Balears per mesurar els impactes i recollir bones pràctiques que orientin les línies d’actuació futures.  
 • Crisi de valors: comunicació i educació per a una transformació social o educació per a una ciutadania global crítica.
 • Epistemologia del Sud Global.
 • Interculturalitat i antiracisme.

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 d’octubre de 2020. La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a terme abans del 30 de novembre de 2020. S’estableix una partida pressupostària de 50.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 euros per sol·licitud.

Resolució de la convocatòria (24 de novembre de 2020)

Bases (1 d'octubre de 2020)

Formulari

                                                                                                                                                                              

I Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

Projectes aprovats: 

Resolució de la convocatòria (17 de juliol 2020)

Bases

Formulari

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 30 de juny de 2020. La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a terme abans del 20 de juliol de 2020.

S’estableix una partida pressupostària de 75.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 euros per sol·licitud, a càrrec del conveni instrumental entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.

III Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la implementació de l’Agenda 2030, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable convoquen els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels estudis oficials de la UIB presentats els cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20.

L’Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes que se’n deriven demostren la magnitud d’aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur del planeta i de la humanitat. La UIB està compromesa amb l’Agenda 2030 i compta amb la comunitat universitària per contribuir-hi.

imatge.jpg

Fruit d’aquest compromís, aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar els treballs de l’alumnat que hagi fet el seu TFG o TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l’Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la promoció de l’Agenda 2030 i els ODS, reafirmant la implicació de la comunitat universitària i el seu compromís amb la generació de coneixement crític i respostes davant els reptes del present.

Donada la trajectòria dels diferents terminis de les convocatòries dels premis resoltes fins a l’actualitat i de la situació d’excepcionalitat causada per la COVID-19, en la convocatòria actual es pretenen prioritzar els treballs que s’inscriguin específicament en alguns dels nou ODS que són més estratègics dels cinc eixos de l’Agenda 2030:

EIX PERSONES:
1. Erradicació de la pobresa: posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.
2. Lluita contra la fam: posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
3. Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

EIX PROSPERITAT:
10. Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins.
11. Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

EIX PLANETA:
12. Consum responsable: garantir un consum i uns patrons de producció sostenibles.
13. Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els efectes que té.
 
EIX PAU:
16. Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 
EIX PARTENARIAT:
17. Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

 La temàtica dels treballs pot estar orientada tant a l’anàlisi de problemàtiques (recerca) com a la presentació de projectes d’intervenció i alternatives de millora (aplicació pràctica) relatives a alguns dels ODS de l’Agenda 2030 prioritzats.
 

Cartell premis agenda 2030

Els treballs es poden presentar indistintament en qualsevol dels dos terminis establerts, presencialment al Registre General o virtualment a través d'aquest enllaç.

Primer termini: de l’1 al 30 d’octubre de 2020
Segon termini: de l’1 al 30 d’abril de 2021

 
Amb l’objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels ODS establerts a la present convocatòria, així com incentivar l’alumnat participant en la continuació dels seus estudis i línies de treball orientats al desenvolupament sostenible, s’estableixen els premis següents per a cada termini.

Per als TFG s’atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB

 Per als TFM s’atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB

 Documents relacionats:

Resolució segon termini (9 de juny de 2021)  
Categoria de Treball de Fi de Màster (TFM)
Primer premi. Laura Ruiz Guerra, del Màster Universitari de Formació del Professorat, per «La educación como motor para el desarrollo sostenible»
Segon premi. Lamia Boucraa El Badoui, del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, per «TalkApp: Desarrollo de una aplicación de chat basada en chatRooms»
Categoria de Treball de Fi de Grau (TFG)
Primer premi. Soraya El Boutaybi Mohamed, del Grau de Pedagogia, per «Papel de la mujer inmigrante magrebí en la sociedad actual. Una aproximación a la situación en Mallorca», 
Segon premi. Elisabet Llabrés Febrer, del Grau de Geografia, per «Anàlisi i oportunitats de millora en la gestió de residus a la comarca del Raiguer de Mallorca»

Notícia lliurament de premis primer termini
Resolució primer termini (28 de gener de 2021)
Categoria de Treball de Fi de Màster (TFM)
1. Primer premi. Carles Bonet Sanchis, del Màster Universitari de Formació del Professorat, per «Hotel escola per a persones amb discapacitat».
2. Segon premi. Sara Bagur Pons, del Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, per «Models d'atenció primerenca: una revisió de la literatura».
Categoria de Treball de Fi de Grau (TFG)
1. Primer premi. Laura Molina Núñez, del grau d’Infermeria, per «Entender a la comunidad gitana para cuidarla. Comunicación transcultural»
2. Segon premi. Carlos Vecina Merchante, del grau d'Educació Social, per «La animación sociocultural como metodología para la elaboración de un diagnóstico participativo: Mujeres inmigrantes y determinantes sociales de la salud».

Bases de la convocatòria (17 de setembre de 2020)

Annex I: Selecció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030

Annex II: full de participació

Convocatòries anteriors

Premi de recerca sobre la cooperació internacional al desenvolupament (àmbit estatal)

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.