Recerca

La CUD fomenta l'R+D+I en pro del desenvolupament humà sostenible, facilitant la recerca col·laborativa i afavorint els entorns transdisciplinaris. En aquest sentit, impulsa el treball en xarxa i aporta solucions als reptes que planteja el desenvolupament, posant tot el seu potencial per contribuir, amb respostes innovadores, interdisciplinàries i transversals, als reptes globals de desenvolupament, així com afavorir que la societat els conegui i s'hi impliqui activament.

Convocatòria d'ajuts per a la recerca sobre i per al desenvolupament 

Convocatòria de suport al Programa de Foment de la Recerca en l'àmbit del desenvolupament humà sostenible 

Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània

Premis Agenda 2030

Premis de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament (àmbit estatal)

Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la covid-19