Escoltar

L'OCDS

Etiqueta_ocds

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), ubicada al campus UIB (Cas Jai), és l'encarregada de gestionar els programes de cooperació al desenvolupament i de voluntariat, com també altres activitats que puguin sorgir en aquests àmbits. L'OCDS fou creada per acord executiu 7292 el 10 de maig de 2005, compta amb un equip humà permanent i un ampli grup de persones col·laboradores membres de la comunitat universitària.

Segueix-nos

Facebook Footer    Twitter Footer    Blog Footer    Contacte OCDS

Coordinadora

Nom Correu electrònic Telèfon
Ruth Escribano Dengra r.escribano@uib.es +34 971 25 97 18

Equip

Nom Correu electrònic Telèfon
Aina Gayà Coll aina.gaya@uib.es +34 971 17 27 03
Antònia Gual Buazà antonia.gual@uib.cat +34 971 25 95 95
Nàdia Fuster González nadia.fuster@uib.cat +34 971 25 95 74