L'OCDS

Etiqueta_ocdsL'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) fou creada per Acord executiu 7292 el 10 de maig de 2005 i està ubicada al nou edifici Margalida Comas i Camps, al campus universitari. Aquesta estructura solidària és l'encarregada de gestionar els programes de cooperació i educació al desenvolupament i de voluntariat, així com altres activitats que puguin sorgir en l’àmbit de la solidaritat mitjançant espais en què la reflexió i l’acció per a la transformació social siguin protagonistes. L'OCDS està format per un equip humà permanent i un ampli grup de persones col·laboradores membres de la comunitat universitària.

L’OCDS esdevé un lloc de trobada, reflexió i interacció per a tots els membres de la comunitat universitària i el teixit social, de manera que fomenta la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la igualtat, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat.

Segueix-nos

Facebook Footer    Twitter Footer    Blog Footer    Contacte OCDS

Coordinadora

Nom Correu electrònic Telèfon
Ruth Escribano Dengra r.escribano@uib.es +34 971 25 97 18

Equip

Nom Correu electrònic Telèfon Funció
Ana Francisca Quesada Ruiz ana.quesada@uib.es +34 971 25 99 31 Administrativa
Daniel Héctor Gómez Servera daniel.gomez@uib.cat + 34 971 25 95 74 Tècnic de voluntariat
Àlex González Martínez a.gonzalez@uib.cat +34 971 25 95 73 Tècnic de cooperació
Yusef Chaib Hassan yusef.chaib@uib.cat + 34 971 17 23 94 Tècnic de voluntariat
María Fernanda Rocha Pullopaxi m.rocha@uib.es +34 971 17 27 03 Administrativa