Escoltar

L'OCDS

Etiqueta_ocds

L'OCDS  és l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat encarregada de gestionar els programes de cooperació al desenvolupament i el programa de voluntariat, com també altres activitats que puguin sorgir en aquests àmbits ublicat al campus UIB (Cas Jai).

L'Oficina de Cooperació fou creada per acord executiu 7292 el 10 de maig de 2005, compta amb un equip humà permanent i un ampli grup de persones col·laboradores membres de la comunitat universitària.

Segueix-nos

Facebook Footer    Twitter Footer    Blog Footer    Contacte OCDS