Què fem

Les funcions de l'OCDS són les de coordinar i impulsar les iniciatives, accions i projectes que es duen a terme fruit de la participació activa, del treball en xarxa i de les sinèrgies entre els col·lectius de la comunitat universitària amb els agents socials locals i globals en el marc del compromís social universitari de la UIB per fer front a les injustícies i desigualtats existents al món i per implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Així doncs, l'OCDS articula la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) des d’un enfocament basat en els drets humans que promou les llibertats fonamentals i el respecte a la dignitat humana, articulat des de la perspectiva de gènere, i que incorpora l'enfortiment de les capacitats de les dones i dels col·lectius més vulnerables, així com des de la sostenibilitat ecològica per incorporar la justícia ecosocial.

Els dos grans àmbits en què se centra l’OCDS són:

 

1. La cooperació universitaria al desenvolupament.

La CUD i EpD contribuieixen a erradicar la pobresa i a lluitar contra totes les desigualtats; garantir una vida saludable i una educació de qualitat; aconseguir la plena inclusió de les dones, nins/es i persones més vulnerables; promoure un model de vida basat en una producció sostenible i un consum responsable; lluitar contra el canvi climàtic i promoure societats justes, segures i pacífiques. A través de la CUD, la comunitat universitària s’implica en la construcció d’un món més just i sostenible des dels seus eixos bàsics d’actuació: educació, investigació i transferència dels coneixements i connexió amb la societat. En aquest àmbit s’emmarquen programes de:

  • Mobilitat internacional en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament: beques de pràctiques, estades solidàries i mobilitat del Sud global.
  • Transversalització de l’Agenda 2030: accions formatives especifiques, premis i innovació docent en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  
  • Formació i sensibilització.
  • Recerca i projectes de CUD.

2. El voluntariat universitari.

L'àmplia oferta d'educació no formal, abanderada per la participació i el voluntariat, ajuda a complementar la formació de la comunitat universitària i de la societat civil en la qual ens integram mitjançant accions de:

  • Formació en els diferents àmbits del voluntariat: social, cultural, mediambient, salut, educatiu, etc.
  • Dinamització amb les entitats del teixit social local i algunes de caire internacional: portal de voluntariat UIB, campanyes de sensibilització i difusió de la seva importància per a la transfomació social.