Convenis i subvencions

Convenis de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament
Nom Any
2024
vigent
Conveni instrumental entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa per executar el projecte denominat: "Actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament 2022-2023". 

2023

 

Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, per la qual es concedeix una subvenció nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme actuacions en el marc del projecte Programa en l’àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant l’exercici 2021. (signat l'1 de juliol de 2021)

2021

Conveni instrumental entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Universitat de les Illes Balears per concretar les oblligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 14 de maig de 2021)

2021

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, a proposta de la directora general de Cooopeació, per la qual s'autoritza una ampliació del termini d'execució de la subvenció nominativa atorgada en data 2 d'abril de 2019 a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions en matèria de cooperació per al desenvolupament per als anys 2019-2020. (signat el 29 de setembre de 2020)

2020

 

Conveni instrumental entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 9 de juliol de 2020)

2020

 

Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 2 d'abril de 2019) 2019
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 12 de març de 2018) 2018
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 23 de maig de 2017)

2017

Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 6 d'octubre de 2016)

2016

Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 30 de març de 2015)

2015

Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 21 de maig de 2014)

2014

Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 16 de maig de 2013)

2013

Conveni instrumental entre la Conselleria de Presidència i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 11 de juliol de 2012) 2012
Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 9 de maig de 2011) 2011
Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 23 d'abril de 2010)

2010

Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per instrumentar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 20 de maig de 2009) 2009
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.

2008

Conveni de col·laboració entre la conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament per gestionar la creació del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2). (signat dia 29 de març de 2007) 2007
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 4 d'abril de 2007) 2007
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 23 de febrer de 2006) 2006
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 22 de març de 2005) 2005
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 12 de març de 2004) 2004
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 3 de març de 2003) 2003
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 3 de maig de 2002) 2002
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat dia 6 d'agost de 2001) 2001

 

Subvencions de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat i d'altres
Nom Any
Vigent
Vigent
2023

2023

2022

2022 

 

2021
Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2019 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2020

Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2019 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2019

Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2018 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2018

Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2017 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat universitari" 2017
Resolució del conseller d'Educació i Universitat en relació a la necessitat d'autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una aportació extraordinària de 15.000 euros a favor de la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat del desplegament d'accions en matèria de voluntariat

2016

Resolució de la conselleria de Família i Serveis Socials per la qual es concedeix una subvenció a favor de l'entitat Universitat de les Illes Balears per dur a terme el "Projecte de voluntariat universitari 2014-2015"

2014
-
2015

Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de la Joventut i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per a l'any 2011

2011

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per a l’any 2010

2010

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Esports i Joventut i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per al 2009 2009
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balear en matèria de voluntariat per al 2008 2008
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per al 2007 (exp. c.c 2/2007/CPE/DGJ/J/NGB). 2007
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat. 2006
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat. 2005
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat. 2004