Escoltar

Convenis


Convenis de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament
Nom Any Més informació
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 9 de juliol de 2020)

2020

Vigent

+
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 2 d'abril de 2019) 2019 +
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 12 de març de 2018) 2018 +
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. (signat el 23 de maig de 2017) 2017
 
+
Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat el 6 d'octubre de 2016)

2016

+
Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat el 30 de març de 2015)

2015

+

Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat el 21 de maig de 2014)

2014

+

 

Conveni instrumental entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.  
(signat dia 16 de maig de 2013)

2013 

+

Conveni instrumental entre la Conselleria de Presidència i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 11 de juliol de 2012)
2012 +
Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 9 de maig de 2011)
2011 +
Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 23 d'abril de 2010)

2010

+

Conveni instrumental entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per instrumentar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 20 de maig de 2009)

2009 +

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.

2008

+
Conveni de col·laboració entre la conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament per gestionar la creació del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2).
(signat dia 29 de març de 2007)
2007 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 4 d'abril de 2007)
2007 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 23 de febrer de 2006)
2006 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 22 de març de 2005)
2005 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 12 de març de 2004)
2004 +
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 3 de març de 2003)
2003 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 3 de maig de 2002)
2002 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
(signat dia 6 d'agost de 2001)
2001 +

Convenis de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat

Nom Any Més informació
Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2019 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2020

Vigent

+
Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2019 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2019


 

+
Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2018 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears"

2018

 

 

 

+
Proposta de resolució que esdevé Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'autoritza i disposa la despesa corresponent a l'expedient de subvenció nominativa corresponent a l'any 2017 a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte "Programa en l'àmbit del voluntariat universitari" 2017 +
Resolució del conseller d'Educació i Universitat en relació a la necessitat d'autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una aportació extraordinària de 15.000 euros a favor de la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat del desplegament d'accions en matèria de voluntariat

2016

+
Resolució de la conselleria de Família i Serveis Socials per la qual es concedeix una subvenció a favor de l'entitat Universitat de les Illes Balears per dur a terme el "Projecte de voluntariat universitari 2014-2015"

2014
-
2015

+
Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de la Joventut i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per a l'any 2011

2011

+
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per a l’any 2010

2010 

+
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Esports i Joventut i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per al 2009 2009  +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balear en matèria de voluntariat per al 2008 2008  +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per al 2007 (exp. c.c 2/2007/CPE/DGJ/J/NGB). 2007 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat. 2006 +
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat.
 
2005 +
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat.
 
2004 +