III Convocatòria d'ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament per a membres del sector públic de països del sud global per fer estades formatives i/o de recerca a la UIB - 2019

.En el marc de l’acord de col·laboració en matèria de cooperació universitària al desenvolupament entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB obri la convocatòria d’ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament per fer estades formatives i/o de recerca a la UIB per a personal docent i investigador, personal d’administració i serveis o altres tipus de personal, tant d’universitats i institucions públiques com d’entitats o organitzacions públiques de països del sud global.

L’objecte de la convocatòria és concedir ajuts al professorat docent investigador (PDI) i al personal d’administració i serveis (PAS) de la UIB que pugui assumir la responsabilitat d’organitzar estades formatives de professionals de països del sud global a la UIB perquè en tornar-ne puguin aplicar els coneixements i l’experiència adquirits per impulsar els processos de desenvolupament de les seves comunitats. Alhora, aquestes persones professionals aporten un coneixement i una experiència que contribuiran a enriquir i enfortir la comunitat universitària de les Illes Balears. Aquestes estades es plantegen amb els objectius següents:

  • Afavorir l’enfortiment dels sistemes universitaris, de les institucions i entitats públiques de països del sud global i de la UIB a través de la tasca i l’aprenentatge conjunt de les persones implicades en el programa.
  • Promoure una formació enfocada envers l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible com a guia per a la transformació de les polítiques públiques. 
  • Fomentar el diàleg intercultural acostant els diferents valors i les formes de vida de cada cultura. 

Es pot presentar la sol·licitud en un dels dos terminis següents:

  • Primer termini: del 12 d’abril al 20 de maig de 2019
  • Segon termini: del 13 de gener al 13 de febrer de 2020

Més informació:

Notícies relacionades:

 

Consultau les convocatòries anterios