XX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2024

Imatge del cartell  La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts a membres de la comunitat universitària (alumnes, PDI i PTGAS) per dur a terme accions d’educació per a la transformació social i fomentar accions de formació, sensibilització, creació de materials didàctics i incidència política en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat.

Si bé no de manera excloent, la convocatòria prioritza les temàtiques següents:

  • Drets humans: moviments migratoris i cultura de pau.
  • Economia social: economia feminista, consum responsable, compra pública ètica, economia circular i comerç just.
  • Sostenibilitat de la vida: justícia ecosocial, acció pel clima, cures i transició energètica.

La convocatòria té quatre modalitats:

  • Accions d’educació i/o formació (ajuts de fins a 3.000 euros).
  • Accions de sensibilització i/o difusió d’experiències de membres de la comunitat universitària (ajuts de fins a 3.000 euros).
  • Materials didàctics (ajuts de fins a 5.000 euros).
  •  Accions d’incidència política (ajuts de fins a 5.000 euros).

La convocatòria té dos terminis per a la presentació de sol·licituds (supeditats a la disponibilitat pressupostària):

  • Primer termini: des de la data de publicació de la convocatòria fins al 10 d’abril de 2024.
  • Segon termini: del 6 al 31 de maig de 2024.

Accions aprovades al primer termini:

Documents relacionats:

Resolució del primer termini

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud

Model de pressupost


Consultau convocatòries anteriors

 

logo