Diagnóstico del potencial de cambio en los sistemas agropecuarios para mejorar su resiliencia frente al cambio climático y potenciar los servicios ambientales en el Páramo Alto Andino de Nariño - Modalitat I

Referència: OCDS-CUD2022/06

Responsable: Elena Baraza Ruíz, Departament de Biologia

Equip: Elena Baraza Ruiz, Javier Gulías León, Arantxa Molins, Josefina Bota Salort, Amparo Lázaro, Arantxa Molins Piqueres, de la UIB i María Elena Solarte, Lorena Duque, Elizabeth Ramírez, Camila Enríquez, Wilmer Navarrete, Yisela Solarte i Elizabeth Ramírez de la Universitat de Nariño.

Contrapart: Universitat de Nariño (Colòmbia)

Ubicació: Colòmbia

Durada: 01/04/2022 a 20/12/2022

Objectius: obtenir informació de base que permeti generar nous projectes que ajudin a establir estratègies de gestió sostenible dels agroecosistemes per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com nous sistemes de producció més sostenibles i amigables amb el medi ambient.

Objectius específics:

  • Localitzar àrees de producció agropecuàries adequades per al seu estudi i anàlisi.
  • Identificar els sistemes d'explotació agropecuària que s’han fet servir, així com la realitat socioeconòmica de les finques triades.
  • Determinar el nivell de biodiversitat, serveis ambientals, conflictes amb la biodiversitat i experiències alternatives que es mantenen en les àrees de producció estudiades.
  • Potenciar l'intercanvi científic i docent entre la UIB i la UDENAR.

Quantitat assignada: 7.240 euros, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.

Difusió dels resultats del projecte:

.jpg