El reto de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la educación superior en turismo - Modalitat I

Referència: OCDS-CUD2022/05

Responsable: Miquel Àngel Coll Ramis, del Departament de Geografia

Equip: Miquel Àngel Coll Ramis, Bartomeu Mut Amengual, Bartomeu Deyà Tortella, Patrícia Horrach Rosselló, Aitor Martínez García, Pedro Juan Prats Taberner, de la UIB; Inés América Ruiz Alvarado, Cynthia del Rosario Vargas Correa de Huerta, de la Universitat de Turisme Sostenible i Hoteleria del Perú.

Contrapart: Facultat de Turisme Sostenible i Hoteleria de la Universitat Científica del Sud

Ubicació: Perú

Durada: 01/02/2022 a 20/12/2022

Objectius: pretén analitzar de quina manera, des dels estudis de Turisme, es pot sensibilitzar, conscienciar i promoure el compromís individual i col·lectiu dels alumnes amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) des de la promoció d'una visió global, crítica i positiva de la situació mundial. Per a això, es volen identificar les millors pràctiques i proposar directrius per crear espais curriculars per al desenvolupament d'habilitats associades als ODS en els plans d'estudis de Turisme.

Objectius específics:

  • Analitzar la relació entre el turisme i els ODS
  • Aprofundir sobre el grau de coneixement dels docents respecte dels ODS i la seva aplicabilitat en l'educació turística
  • Sensibilitzar, conscienciar i promoure el compromís individual i col·lectiu del conjunt dels professors i dels alumnes amb els Objectius de desenvolupament sostenible des de la promoció d'una visió global, crítica i positiva

Quantitat assignada: 7.000 euros, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.

 

.jpgConferència per l'alumnat de turisme sostenible i hoteleria de la Universitat Científica del Sur

.jpgTaller amb els professorat de la Facultat de turisme sostenible i hoteleria de la Universitat Científica del Sur

.jpgReunió al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú