Huambrillas: Niñas y mujeres gestoras de ciudadanía - Modalitat II

Referència: OCDS-CUD2022/01

Responsable: Fernanda Caro Blanco, del Departament de Filosofia i Treball Social

Equip: Fernanda Caro Blanco, Miquel Àngel Oliver Perelló, Héctor Gil Rodríguez, Alfonso López Bermúdez, M. Antònia Carbonero Gamundí, Marta Fuster Jambrina, Bàrbara Garcia Parets, de la UIB; Ester Díaz González, Pedro Paredes, Fiorela Ayala, Shadia Najarro, María Orellano, Ioannys Padilla, Eileen Contreras, Yesenia Huamanñahui, Eduardo Aragón, Oloslinda Tangoa, Eliud Chilicahua, Abel Daza, Daniel Sangama, de la contrapart.

Contrapart: Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores INFANT-Perú

Ubicació: Loreto-Iquitos, Perú

Durada: dos anys (fins al 20 de desembre de 2023)

Objectius: enfortir les capacitats de desenvolupament dels membres de les organitzacions; nins, nines i adolescents en les comunitats riberenques del riu Itaya-Belén i dels col·laboradors de l'equip de l’INFANT.

Incidir en la igualtat de gènere mitjançant tallers per a mares i pares de les comunitats, nins, nines i adolescents, i per a l'equip INFANT.

Enfortir les capacitats d'intervenció comunitària amb tallers sobre perspectiva de gènere en l'equip de l’INFANT i emprenedoria de grups de dones de les comunitats a través d'activitats productives.

Es tracta d’un intercanvi recíproc de coneixements entre l’INFANT, la UIB i els membres de la comunitat local.

Objectius específics:

  • Enfortir capacitats en perspectiva de gènere en nins, nines, adolescents i grups de dones de la comunitat.
  • Apoderar econòmicament les dones de la comunitat Yahua (comunitat nativa Nova Vida).
  • Potenciar la participació coprotagònica de nins, nines i adolescents en el si de les seves comunitats.
  • Identificar necessitats i possibilitats de capacitació laboral a partir de sabers previs de les comunitats.
  • Incidir en la transferència mútua de coneixements i l'enfortiment de xarxes de suport i intercanvi entre entitats que treballen en la participació ciutadana i el desenvolupament comunitari a les Illes Balears i a Loreto (Perú).

Quantitat assignada: 15.000 euros; 7.278,18 euros el primer any i 7.721,82 euros el segon any, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.