Zoonosis parasitarias emergentes en el Amazonas peruano: acceso y promoción de la investigación - Modalitat II

Referència: OCDS-CUD2022/07

Responsable: Claudia Paredes Esquivel, del Departament de Biologia

Equip: Claudia Paredes Esquivel, Ricardo del Río López, Sofía Delgado Serra, de la UIB; Onofre Sánchez Perea, Pablo Ramírez Roca, Juan Atilio Jiménez Chunga, de Universitat Nacional Mayor de San Marcos.

Contrapart: Universitat Nacional Mayor de San Marcos: Facultat de Ciències Biològiques i Instituto de Investigaciones de Altura (Iquitos), Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura.

Ubicació: Iquitos, Perú

Durada: dos anys (fins al 20 de desembre de 2023)

Objectius: contribuir a la internacionalització de la recerca peruana mitjançant la col·laboració en recerca en zoonosis parasitàries a l'Amazones peruà i incrementar l'accés i la promoció de la recerca científica

1. Problemàtica científica: les zoonosis són malalties infeccioses que es transmeten dels animals a les persones. Les malalties infeccioses emergents són d'origen zoonòtic i la seva recerca podria prevenir pandèmies futures. Aquest projecte permetrà establir una col·laboració amb l’IVITA-*Iquitos, centrant-nos en aquelles que es transmeten a través dels caragols, particularment aquells que són per a consum humà.

2. Problemàtica de la promoció de la recerca al Perú: es pretén organitzar tallers per capacitar docents de la UNMSM sobre redacció científica en anglès, la qual cosa els permetria internacionalitzar la recerca que fan.

3. Problemàtica de la dona peruana en la ciència: mitjançant xerrades organitzades en institucions educatives, motivar les joves peruanes perquè segueixin carreres científiques.

Objectius específics:

  • Fer una recerca en paràsits zoonòtics transmesos per caragols a l'Amazones peruà.
  • Impartir tallers de capacitació en redacció científica en anglès.
  • Promoure el rol de les nines i joves en la ciència mitjançant xerrades a instituts d'educació secundària i universitats.

Quantitat assignada: 14.750 €; 7.074 €, el primer any, i 7.676 €, el segon any, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.