Aportación al patrimonio inmaterial mundial de la poesía oral

Referència: OCDS-CUD2019/15

Responsable: Maria Antònia Carbonero del Departament de Filosofia i Treball Social

 Equip: Maria Antònia Carbonero, David Abril, María Gómez, Paloma Martín i Salma Mustafa, de la UIB; Jatari Hamudi, Mohamed Ali, Bahia Mahmud, Mohamed Salem, de la Universitat de Tifariti.

 Contrapart: Universitat de Tifariti (RASD)

Entitats col·laboradores: Juan Carlos Gimeno i Juan Ignacio Robles, d’Antropología en Acción; Catalina Rosselló, de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí.

Ubicació: República Àrab Saharauí Democràtica

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: contribuir, amb la Universitat de Tifariti i el Ministeri de Cultura del país, a enfortir les capacitats dels investigadors sahrauís per a la recuperació de la memòria, i en la interpretació de la història del poble sahrauí a partir de la recopilació de la poesia pròpia i per donar a conèixer al món més ampli la poesia sahrauí com a poesia universal.

Objectius específics:

  • Contribuir a la formació dels investigadors de la universitat de Tifariti i del Ministeri de Cultura sahrauí en la recopilació de la poesia i en la seva traducció a l'espanyol, en dos moments i mitjançant dues activitats.
  • Contribuir a la formació d'investigadors de la Universitat de Tifariti sobre la història del Sàhara Occidental. Atès que la poesia oral al Sàhara Occidental constitueix l'arxiu de la memòria del poble sahrauí des de la qual es construeix la història pròpia d'un poble (els arxius escrits són arxius colonials), el projecte de recopilació i divulgació de la poesia oral, en el marc del projecte del Ministeri de Cultura de la RASD, CUENTAME AVI/ÀVIA, facilita la reflexió i l’aprofundiment en la història del poble sahrauí des dels seus propis paràmetres.

Quantitat assignada: 5.200 euros, provinents de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.