Uso de micorrizas como fertilización biológica alternativa del olivo en condiciones de estrés antibiótico (salinidad y estrés hídrico)

Referència: OCDS-CUD2022/08

Responsable: Josefina Bota Salort, del Departament de Biologia

Equip: Josefina Bota Salort, Elena Baraza Ruíz, Javier Gulías León, Arantzazu Molins Piqueres, de la UIB; Ajmi Larbi, Amani Bchir, Hanan Zaier, Yassine Hidri, Chiraz Masmoudi, Mehdi Fendri, Naceur Garbi, Mohamed Bechir Sai, Khaled Ouertani, Dalenda Bouzidi de l’Instituto del Olivo, Tunísia.

Contrapart: Instituto del Olivo (IO), Tunísia.

Ubicació: Tunísia

Durada: 29/03/2022 a 31/03/2023

Objectius: en la mateixa línia que l'anterior convocatòria, es comparteix conjuntament l'objectiu general de la millora de la sostenibilitat del sistema agrícola, basant-se en les pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient. L'ús de micorrizes com a biofertilitzant. En l'olivera, pot millorar el rendiment i proporcionar productes acabats més rics en micronutrients. També s'estudiarà l'impacte econòmic, la qualitat del producte i la qualitat biològica del sòl.

Objectius específics:

  • Estudi de l'efecte de les micorrizes en el comportament de les plantes joves d'olivera conreades sota una restricció abiòtica.
  • Determinar la dosi òptima de micorrizes i el mètode d'aplicació més apropiat en oliveres adultes.
  • Estudi de l'efecte de l'aplicació de micorrizes, dosis i manera d'aplicació en la salut del sòl.
  • La difusió i divulgació dels resultats.
  • Cotutorització d’un treball final de màster o de doctorat entre personal de la UIB i de l’Institut del Olivo.

Quantitat assignada: 8.630 euros, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.