Niños, niñas y adolescentes como actores de transformación social desde un enfoque de igualdad de género

Referència: OCDS-CUD2019/04

Responsable: Fernanda Caro Blanco del Departament de Filosofia i Treball Social

Equip: Fernanda Caro, Miquel Àngel Oliver, Maria Antònia Carbonero, Héctor Gil i Alfonso López, de la UIB; Pedro Paredes, Diana Rojas, Juan Carlos Palomino, Esther Díaz, Eileen Contreras i Shadia Najarro, de l’Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores

Contrapart: Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores (INFANT)

Entitats col·laboradores: Universitat de l’Amazònia Peruana (UNAP)

Ubicació: Iquitos (Loreto, Perú)

Durada: 01/01/2020 - 20/12/2021

Objectius: enfortir les capacitats de desenvolupament dels membres de les organitzacions de nens, nenes i adolescents a les comunitats de la riba del riu Itaya (Belén) i dels col·laboradors de l'equip INFANT.

Objectius específics:

  • Promoure relacions en igualtat de gènere entre els membres de les organitzacions d'infància i de les comunitats de Belén
  • Enfortir les capacitats d'intervenció comunitària en l'equip INFANT

Quantitat assignada: 7.750  euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.

 Notícies relacionades: