Escoltar

Primera reunión del grupo de trabajo en Cooperación Universitaria al Desarrollo del Grupo 9 de unviersidades

Siguiendo instrucciones de la presidenta de la Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales del G-9 de Universidades, Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), se convoca la primera reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo del G-9 el lunes 12 de marzo a las 10 horas en la Sala de Juntas de Cas Jai (Carretera Valldemossa, Km. 7,5) de la UIB en Palma de Mallorca.

Ver programa

El Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo depende orgánicamente de la Sectorial de Relaciones Internacionales. Según acuerdo de la Asamblea General de Rectores del G-9: "Todo Grupo de Trabajo estará integrado, necesariamente, dentro de una Comisión Sectorial y estará presidido por uno de los miembros de ésta. La composición del Grupo de Trabajo será la que proceda, según el asunto, pudiendo pertenecer al mismo personal tanto académico como técnico. Las decisiones de cada Grupo de Trabajo se elevarán a la Comisión Sectorial correspondiente para su adopción como propuesta de la Sectorial. Será la Comisión Sectorial quien deberá aprobar las propuestas y recomendaciones del Grupo de Trabajo, si procede, y elevarlas en ese caso a la Asamblea General de Rectores para su ratificación. Un integrante de la Sectorial, nombrado por la misma, será quien presida el correspondiente Grupo de Trabajo. Se deberá remitir, para su conocimiento, el acta de las reuniones celebradas por los Grupos de Trabajo tanto al presidente de turno del G-9 como al secretario general del Grupo, por lo que será preciso nombrar a un secretario que levante acta de cada una de las reuniones".
 

Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

La XVU és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

La UIB participa al programa de cooperació amb institucions educatives de Moçambic i Gàmbia, anomenat Fisiàfrica en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats. El projecte que arranca el dia 9 de febrer ha rebut 101.250 euros d'ajut de l’AECID i cerca l'enfortiment dels sistemes de salut. Es tracta d'un projecte en xarxa amb les universitats Miguel Hernández d'Elx, Girona, Lleida i Vic-Central de Catalunya.

Una experiència docent a Moçambic

Projecte Fisiàfrica

 Més informació:

Accions anteriors amb la XVU.

Grup 9 d'Universitats (G9)

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre constituïda per aquelles universitats públiques espanyoles que tenen la particularitat de ser les úniques dins les seves comunitats autònomes.

En el marc d’aquesta xarxa, l’OCDS participa des de 2007 en diverses accions en l’àmbit de la salut i els drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere juntament amb quatre països africans: Uganda, Kenya, Tanzània i Etiòpia.

II premi per a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament del G9, convocatòria 2012

Primera reunió del grup de treball en Cooperació Universitària al Desenvolupament del Grupo 9 d'Universitats - lunes 12 de marzo de 2012

Grup de treball en CD del G9

Jornada de trabajo en red en Cooperación Universitaria al Desarrollo (Nota: els vídeos només es poden veure amb Internet Explorer

Seminari en drets i salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere (celebrat en Etiopia del 4 al 8 de juliol de 2011)

Seminari Gènere, salut i lideratge per a dones joves de l'Àfrica Subsahariana (del 4 al 9 de juny de 2009)

Seminari VITA (del 18 al 26 d'abril de 2007)

Altres assumptes del G9

I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament G-9 (2011) 

Enllaços relacionats: Web del G9 / Bloc del G9
 

Projectes directes