Escoltar

Accions anteriors amb la XVU

Programa Algèria Universitats. PAU

L’OCDS, com a membre d’aquesta xarxa, participa al Programa Algèria Universitats (PAU). El PAU és un programa de cooperació al desenvolupament que té l’objectiu específic de construir un marc de relacions on s’estructurin diferents accions, línies i col·laboracions entre les 20 universitats de la XVU i les 14 institucions d’educació superior de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO).

Es duen a terme diferents accions que pretenen promoure la recerca, l’ensenyament, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament, com per exemple, els camps de treball per a l’alumnat, intercanvis de professorat entre ambdues xarxes, beques de suport a la recerca, entre d’altres.

Article sobre cooperació de Joan Viñas i Salas, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats - 4 de juliol de 2012 

I Trobada Hispano Algeriana d’Universitats - 23 i 24 d'abril de 2012 

Beques de recerca destinades a alumnes de la Xarxa Vives d’Universitats per fer estades en universitats algerianes (maig de 2010)

Camps de treball a Algèria (febrer de 2010)

La UIB col·labora en la creació d'un viver d'empreses a la Universitat d'Orà(19 de gener de 2010)
 

XVU - PCI 

La UIB, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (responsable), la Universitat Lúrio, Moçambic (contrapart), l’Institut Joan Lluís Vives, la Universitat de la Corunya i la Universitat Politècnica de València, participa en el projecte "Suport a la consolidació i extensió d'estudis d'enginyeria a la Universitat Lúrio, Moçambic".
 

Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

La XVU és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

La UIB participa al programa de cooperació amb institucions educatives de Moçambic i Gàmbia, anomenat Fisiàfrica en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats. El projecte que arranca el dia 9 de febrer ha rebut 101.250 euros d'ajut de l’AECID i cerca l'enfortiment dels sistemes de salut. Es tracta d'un projecte en xarxa amb les universitats Miguel Hernández d'Elx, Girona, Lleida i Vic-Central de Catalunya.

Una experiència docent a Moçambic

Projecte Fisiàfrica

 Més informació:

Accions anteriors amb la XVU.

Grup 9 d'Universitats (G9)

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre constituïda per aquelles universitats públiques espanyoles que tenen la particularitat de ser les úniques dins les seves comunitats autònomes.

En el marc d’aquesta xarxa, l’OCDS participa des de 2007 en diverses accions en l’àmbit de la salut i els drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere juntament amb quatre països africans: Uganda, Kenya, Tanzània i Etiòpia.

II premi per a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament del G9, convocatòria 2012

Primera reunió del grup de treball en Cooperació Universitària al Desenvolupament del Grupo 9 d'Universitats - lunes 12 de marzo de 2012

Grup de treball en CD del G9

Jornada de trabajo en red en Cooperación Universitaria al Desarrollo (Nota: els vídeos només es poden veure amb Internet Explorer

Seminari en drets i salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere (celebrat en Etiopia del 4 al 8 de juliol de 2011)

Seminari Gènere, salut i lideratge per a dones joves de l'Àfrica Subsahariana (del 4 al 9 de juny de 2009)

Seminari VITA (del 18 al 26 d'abril de 2007)

Altres assumptes del G9

I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament G-9 (2011) 

Enllaços relacionats: Web del G9 / Bloc del G9
 

Projectes directes