Escoltar

I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament G-9 (2011)

Logo convocatòria G9Els últims anys, les universitats espanyoles han posat en marxa diversos programes i activitats encaminats a afavorir el compromís solidari de la comunitat universitària amb els països en vies de desenvolupament. Aquests programes i activitats formen part de la cooperació universitària al desenvolupament entesa «com el conjunt d'activitats dutes a terme per la comunitat universitària i orientades a la transformació social i l'enfortiment acadèmic en els països més desfavorits, en pro de la pau, l'equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental al món» (article 9, Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, CRUE).

Amb l'objectiu últim de contribuir a l'enfortiment i extensió d'aquesta cooperació universitària al desenvolupament, neix la I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament del Grup 9 d'Universitats (G9), que en aquesta primera edició està coordinada per la Universitat de Cantàbria.

A través d'aquesta convocatòria es pretén fomentar i premiar la investigació per al desenvolupament realitzada per doctorats/ades. L'objectiu és atorgar el premi a la millor tesi doctoral relacionada que contribueixi al desenvolupament humà i sostenible i a la cooperació internacional per al desenvolupament.

Convocatòria

Sol·licitud (fins al 31 de març de 2011)
 

 

Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

La XVU és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

La UIB participa al programa de cooperació amb institucions educatives de Moçambic i Gàmbia, anomenat Fisiàfrica en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats. El projecte que arranca el dia 9 de febrer ha rebut 101.250 euros d'ajut de l’AECID i cerca l'enfortiment dels sistemes de salut. Es tracta d'un projecte en xarxa amb les universitats Miguel Hernández d'Elx, Girona, Lleida i Vic-Central de Catalunya.

Una experiència docent a Moçambic

Projecte Fisiàfrica

 Més informació:

Accions anteriors amb la XVU.

Grup 9 d'Universitats (G9)

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre constituïda per aquelles universitats públiques espanyoles que tenen la particularitat de ser les úniques dins les seves comunitats autònomes.

En el marc d’aquesta xarxa, l’OCDS participa des de 2007 en diverses accions en l’àmbit de la salut i els drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere juntament amb quatre països africans: Uganda, Kenya, Tanzània i Etiòpia.

II premi per a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament del G9, convocatòria 2012

Primera reunió del grup de treball en Cooperació Universitària al Desenvolupament del Grupo 9 d'Universitats - lunes 12 de marzo de 2012

Grup de treball en CD del G9

Jornada de trabajo en red en Cooperación Universitaria al Desarrollo (Nota: els vídeos només es poden veure amb Internet Explorer

Seminari en drets i salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere (celebrat en Etiopia del 4 al 8 de juliol de 2011)

Seminari Gènere, salut i lideratge per a dones joves de l'Àfrica Subsahariana (del 4 al 9 de juny de 2009)

Seminari VITA (del 18 al 26 d'abril de 2007)

Altres assumptes del G9

I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament G-9 (2011) 

Enllaços relacionats: Web del G9 / Bloc del G9
 

Projectes directes