Beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament

El programa de beques de pràctiques en països del sud global ofereix places perquè l’alumnat de la UIB pugui realitzar pràctiques relacionades amb els seus estudis en països del sud global, i obtenir, a més de l’experiència personal, el reconeixement acadèmic corresponent. 

Els professors i les professores de les distintes facultats i escoles universitàries són les encarregades de crear els perfils de les places de pràctiques que s’ofereixen a l’alumnat, gràcies als convenis signats amb les diferents entitats locals on es realitzen les pràctiques. A més, es converteixen en tutors i tutores dels i de les alumnes, donant-los informació, assessorament, suport i fent el seguiment de tot el procediment.

.jpg

Les places disponibles són molt diverses, inclouen una gran varietat de països i d’estudis. Permeten des de fer pràctiques de mestre en escoles del Perú, fins a participar en projectes de salut comunitària a Equador, col·laborar amb tallers de productes de comerç just a l’Índia o conèixer la realitat social i jurídica de Nicaragua, entre d’altres. Això sí, totes les estades tenen una durada mínima de 60 dies.

L'alumnat que realitzi aquestes pràctiques podrà obtenir el reconeixement acadèmic corresponent, que dependrà del perfil de la plaça que hagi ocupat.

XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2023-24

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 20 de novembre de 2023 i es farà de manera telemàtica a través de la seu electrònica. A l'apartat «Òrgan de destí» s’haurà deseleccionar: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 
Accedeix al tràmit telemàtic fent un clic a l’enllaç «Instància genèrica». Per poder accedir al tràmit, heu de disposar de credencials corporatives o bé d'identificació mitjançant Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, certificat electrònic o DNI electrònic) i, per poder signar la instància general, heu de disposar d’un certificat electrònic vàlid.
 
Si no teniu certificat electrònic, podeu fer el tràmit amb les credencials de la UIB (alumne, PAS i PDI). Només heu de clicar a l’enllaç «Sol·licitud General» i iniciar el procés. En aquesta opció podreu signar la instància amb les vostres credencials. 
 
L’OCDS es reserva el dret de demanar tota la informació complementària que consideri convenient per detallar o aclarir el contingut de les propostes. Si la documentació presentada és incompleta o inclou errors reparables, es requerirà que s’esmenin les mancances o s’enviïn els documents preceptius, amb l’advertència que, en cas que no es faci així, es donaran per desestimades les sol·licituds.

Anunci per al professorat d’estudis oficials de grau o màster per definir els perfils de les places perquè l’alumnat pugui realitzar pràctiques en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2023-2024

El professorat interessat pot presentar la seva sol·licitud a <ocds@uib.es> fins el 24 de juliol de 2023.

Experiències d'alumnat 

 

Consulta les convocatòries d'anys anteriors