Cronologia

XXIX Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2017-18

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 15 de febrer de 2018. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, i han d'estar degudament emplenades i amb totes les signatures.

Per a les persones interessades que no tinguin formació en matèria de cooperació al desenvolupament, us informam que l'OCDS impulsa un curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament cada semestre.

XXVIII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2017-18  

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 13 de novembre de 2017. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB (Edifici de Cas Jai o bé a Son Lledó), i han d’estar degudament emplenades i amb totes les signatures.

Per a les persones interessades que no tinguin formació en matèria de cooperació al desenvolupament, us informam que l'OCDS ha organitzat un curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament.

Convocatòria per al professorat per definir els perfils de places per realitzar pràctiques en països empobrits 2017-18


El professorat interessat pot presentar la seva sol·licitud a l'OCDS (Cas Jai) fins el 18 de setembre de 2017.