Formulari

Formulari

Un cop enviat aquest formulari (recorda que tots els camps són obligatoris), assegura't que t'apareix el missatge següent: "S’ha realitzat correctament la teva inscripció al curs". Si no és així, vol dir que les teves dades no s'han enviat correctament i ho hauràs de tornar a provar.

Dades personals

(Com figura al DNI):

Nom 

Cognoms 

Gènere: 

Data de naixement: 

DNI (format:12345678X): 

Adreça electrònica: 

Telèfon de contacte 

Dades acadèmiques

Categoria: 

Estudis: 

Curs: 

La inscripció al curs comporta el compromís de seguir-lo. En cas que la persona interesada no el pugui fer, ho ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones. Aquesta acció formativa compta amb finançament públic, i no fer saber la renúncia pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom se’n pugui beneficiar.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.