El voluntariat: un impuls per a l'acollida de persones refugiades

Us convidam a participar en aquest curs, que pretén acostar la realitat actual a què s’enfronten les persones refugiades. Partirem d’un enfocament global contextualitzant les causes d’aquesta situació i, al llarg de les sessions, ens anirem acostant a la realitat més propera: la mar Mediterrània i les Illes Balears.

Aquesta acció formativa vol proporcionar a les persones interessades, i de la mà del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears (LIDIB) i la Creu Roja Illes Balears, entitats que hi treballen diàriament i directament, una formació general que permeti acostar-les a aquesta realitat tan complexa, conèixer la feina que es fa a la nostra comunitat autònoma, dotar les persones interessades de recursos i eines per poder fer un voluntariat en aquest àmbit, i explicar experiències en primera persona.


Objectius generals

  •  Conèixer la realitat de les persones refugiades com a problemàtica social estructural des de la perspectiva de la mar Mediterrània.
  • Acostar aquesta problemàtica social a les persones participants, especialment en el context de la mar Mediterrània.
  • Desmitificar i desmuntar els prejudicis que giren al voltant d’aquesta qüestió amb l’objectiu d’obtenir eines que permetin deslegitimar els discursos d’odi i combatre, així, conductes racistes, xenòfobes i discriminatòries.
  • Conèixer la feina de les entitats de les Illes Balears que treballen en aquest àmbit i generar un espai de trobada amb les persones que tinguin interès a participar en un voluntariat.
  • Proporcionar les eines i els recursos necessaris per col·laborar amb les entitats implicades i donar-los suport realitzant un voluntariat.
  • Explicar testimonis en primera persona.
Dades generals
Durada: 20 hores (15 hores de formació en línia i 5 hores de xerrades obertes a tot el públic interessat)
Places: un mínim de 15 persones inscrites i un màxim de 35 places.* Tindrà preferència la comunitat universitària en actiu, i es deixaran places disponibles per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció.
* En cas que no arribi al nombre mínim de places, la formació es cancel·larà i es valorarà de proposar-la per a més endavant.
Dates de l’acció formativa: del dia 29 de juny al 17 de juliol de 2020.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari. 

 

Estructura i durada de cada mòdul

Programa del curs

Metodologia
El curs s’oferirà en la seva totalitat a través d’Aula digital mitjançant lectures, dinàmiques i recursos que fomentin la participació, el debat i l'experiència vivencial entre els alumnes participants, amb l'ajuda de les facilitadores de cada mòdul.

Avaluació
Per superar el curs serà necessari haver aprovat els dos mòduls i haver treballat, com a mínim, el 80 per cent dels continguts prevists.

Professores

  • Laura Guarda i Margalida Capellà: LIDIB
  • Ruth Vázquez: Creu Roja Illes Balears

 

Places cobertes.
 
*En el cas que hi hagi baixes de les persones que tenen plaça en el curs, aquestes places vacants es cobriran per estricte ordre d'inscripció a la llista d'espera.

 

La inscripció al curs comporta el compromís de seguir-lo. En cas que la persona interesada no el pugui fer, ho ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones. Aquesta acció formativa compta amb finançament públic, i no fer saber la renúncia pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom se’n pugui beneficiar.