Escoltar

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Cursos de formació en voluntariat 2019-2020  

L'oferta formativa en voluntariat universitari és anual i es distribueix al llarg del primer i del segon semestre, en horaris de matí o d’horabaixa. Aquest curs acadèmic 2019-2020, a part dels cursos de formació en diferents àmbits d'intervenció, s’oferiran càpsules formatives, accions formatives de curta durada i que pretenen donar resposta de forma transversal a necessitats que es poden donar a l'hora d'intervenir com a voluntari/ària.

Entre aquests cursos, cal destacar la importància del curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, atès que la seva realització dona pas a poder participar als programes de beques de pràctiques en països empobrits i al programa Estades Solidàries.

 

Segon semestre 2019-2020

Curs de Voluntariat en l'àmbit de la Salut Mental. En Parlam?

Modalitat: presencial. 10 hores
Dates de realització: de dia 16 al 19 de març.
 
 
          Modalitat: en línia. 20 hores (i 5 hores optatives de treball autònom).
          Dates de realització: de dia 2 al 29 de març.

 

  Primer semestre 2019-2020

 
Modalitat: presencial de 20 hores (5 hores optatives de treball autònom).
Dates de realització: 27, 28 i 29 de noviembre i 3 i 4 de desembre de 2019, de 16 a 20 hores.