Curs d'Autoaprenentatge: Una anàlisi Transversal en un Món Desigual

.jpg

Curs d'Autoaprenentatge 

Període: permanent
 
Ubicació: En línia a través d'Aula Digital.
 
Idioma: 
  • Català (excepte el mòdul 1).
  • Anglès (mòduls 4 i 5). 
Destinataris/es: Alumnat, PAS i PDI i totes les persones amb interès amb el món de la cooperació i l'Agenda 2030. 
 
Inscripció gratuïta: en el marc del conveni de col·laboració signat entre la UIB i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació. 
 

Inscripció

- Si formau part de la comunitat universitària de la UIB: entrau directament al curs amb les vostres credencials de la Universitat pitjant sobre l’enllaç següent.

 

La clau per apuntar-vos-hi és: web

- Si no formau part de la UIB: podeu emplenar el següent formulari (hi haureu d'adjuntar una còpia de les dues cares del DNI).

Formulari d'inscripció

 

 .jpg

Una formació activa, autònoma i flexible. 
 
Presentació 
 
Aquest curs us convida a reflexionar sobre els conceptes i les línies de pensament vinculats a la cooperació al desenvolupament, el voluntariat i l'aprenentatge servei, en el marc de l’Agenda 2030.

Mitjançant un itinerari d’autoaprenentatge amb mòduls independents, tindreu l'oportunitat d'acostar-vos a aquestes temàtiques i d'aprofundir-hi des de diverses perspectives. Consulteu la guia d'estudi a continuació!
 
 

Guia d'estudi

Què és un curs d’autoaprenentatge i quina implicació suposa?
Un curs d'autoaprenentatge és una plataforma en línia on els estudiants tenen accés a tots els materials específics, elaborats per experts amb una àmplia trajectòria i experiència. Aquest tipus de formació permet als participants avançar amb total autonomia. Seguint la guia d'estudi, l'estudiant pot adaptar el curs al seu propi ritme per assimilar i adquirir els coneixements compartits a l'aula.

Quina metodologia fem servir?
Una metodologia d'autoaprenentatge dissenyada per fomentar l’autoformació i adaptable a les realitats i als ritmes de vida dels interessats. Cada mòdul està planificat per a cinc hores de dedicació.

Com és el procés d’avaluació final i de reconeixement?
És important tenir en compte que la persona que participa al curs no tindrà una tutoria personalitzada ni una retroalimentació individualitzada de la seva tasca.

A l'Aula digital, trobareu les instruccions i els criteris d'avaluació més detallats. Teniu present sobretot que, al final de cada mòdul, haureu de superar un qüestionari d’autoavaluació per valorar si heu assolit bé els continguts i competències, i també haureu respondre una de les dues preguntes publicades al fòrum. 

Tinc dret a qualque certificació?
En cada període establert per a l’elaboració dels certificats podeu obtenir, per cada 25 hores superades, un certificat d’aprofitament. Per a l'alumnat de la UIB, significa el reconeixement d’1 ECTS. Per a 50 hores, l’oferta de deu mòduls permet obtenir fins a 2 ECTS
 
La novetat d’enguany permet obtenir 2,5 ECTS amb la realització de 12 mòduls (60 hores). 

Quins són els continguts?
Encara que us proposam un itinerari d'autoaprenentatge amb un ordre establert, també us convidam que el personalitzeu en funció de les vostres inquietuds, interessos i necessitats. 

A continuació, us presentam els títols dels 12 mòduls disponibles al curs d’autoaprenentatge. 
 
(NOU) MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ AL VOLUNTARIAT
(NOU) MÒDUL 2: APRENENTATGE-SERVEI (APS), EINES PER A LA PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 

.jpg