Escoltar

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Transversalització de l'Educació per al Desenvolupament en el marc d'assignatures impartides als diferents estudis de la UIB

Com a Universitat tenim el compromís social de contribuir a desenvolupar societats cada cop més democràtiques, justes, obertes, tolerants, lliures i solidàries. D’altra banda, la Llei orgànica 4/2007, d'universitats, afirma que totes les titulacions universitàries «han de tenir en compte que la formació en qualsevol activitat professional ha de contribuir al coneixement i desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat i disseny universal, i de foment de la cultura de la pau».

Per això, i per tal de poder arribar al conjunt de l'alumnat de la UIB, des del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB, continua oferint la borsa d’hores de formació transversal, gestionada per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i a disposició del conjunt del PDI que ho sol·liciti per ser inclosa als seus estudis de grau i màster. 

Aquesta formació podrà incorporar-se a les assignatures en quatre modalitats, en funció de la durada i dels continguts tractats:

A. Què és la cooperació universitària al desenvolupament (CUD)?

Durada: 1 hora.
Veure fitxa completa.

B. Vols saber més sobre la cooperació universitària al desenvolupament (CUD)?

Durada: 2 hores.
Veure fitxa completa.

C. Què és l'educació per al desenvolupament (EpD)?

Durada: 2 hores.
Veure fitxa completa.

D. Treballant des de les universitats per a un desenvolupament humà sostenible (DHS) (suma de les accions formatives B i C).

Durada: 3-4 hores (possible format de seminari dins la mateixa assignatura).
Veure fitxa completa.

El termini per presentar les sol·licituds es mantindrà obert durant el curs acadèmic, i el professorat interessat podrà fer-ho emplenant el següent formulari on-line.

S'ha de tenir en compte que el nombre total d'hores en aquesta borsa estarà condicionat a la disponibilitat de l'equip de l'OCDS segons la pròpia programació, de manera que les sol·licituds obtindran resposta (via correu electrònic) per estricte ordre de recepció fins a exhaurir el total de les hores de la borsa.

 

Conèix els resultats d'aquesta iniciativa:

Pòster presentat al VII Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament: "La Universitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible" (del 29 al 31 de març de 2017).nou