Desarrollo turístico sostenible en la zona patrimonio cultural de la Ciudad de León (Nicaragua) y los espacios naturales de su entorno

Referència: OCDS-CUD2019/14

Responsable: Jesús Manuel González Pérez del Departament de Geografia

 Equip: Jesús M. González, Guillem X. Pons i Margarita Novo, de la UIB; Laureana Adalila Molina, Óscar González, Óscar Martínez, Denis Morales, Leydi Lacayo i Ana Carolina, de la UNAN.

Contrapart: Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León (UNAN-LEON)

Entitats col·laboradores: Rubén Camilo Lois i Yamilé Pérez, de la Universitat de Santiago de Compostel·la; José Carpio, Gustavo Romanillos i María del Carmen Mínguez, de la Universitat Complutense de Madrid; Rosa María Lacayo, de l’Oficina de Patrimoni de León (Nicaragua), i Clara Elena Irazábal, de la Universitat de Missouri.

Ubicació: Nicaragua, León (UNAN-LEON)

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: enfortir la planificació del turisme sostenible de la zona patrimonial de Lleó i la conservació dels espais naturals del seu entorn.

Objectius específics:

  • Incorporar metodologies i bones pràctiques de governança urbana i turística.
  • Fer una anàlisi espacial de l'activitat turística, dels usos del sòl i dels impactes del turisme a Lleó i al seu entorn.
  • Crear (amb SIG) una cartografia digital, dinàmica i col·laborativa per als centres històrics i reserves naturals.
  • Intercanviar i compartir coneixements i experiències en la matèria.
  • Establir les bases metodològiques per elaborar un pla estratègic integral sostenible del municipi de Lleó.

Quantitat assignada: 7.430 euros, provinents de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.

Notícies relacionades