Formación en anàlisis de imágenes médicas y la aceleración mediante hardware específico

Referència: OCDS-CUD2019/05

Responsable: Josep Maria Buades Rubio del Departament de Matemàtiques i Informàtica

 Equip: Josep Maria Buades, Antoni Jaume i Capó, Manuel González i Gabriel Moyà, de la UIB; José Alejandro Mesejo, Ángela Mireya León, Marta Lourdes Baguer i Damián Valdez, de la Univesitat de l’Havana.

 Contrapart: Universitat de l’Havana

Ubicació: l’Havana, Cuba

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: formació i inici de cooperació en l'àrea de reconstrucció 3D i anàlisi mèdica en l'úlcera del peu diabètica

Objectius específics:

  • Analitzar els coneixements i la situació actual
  • Formar el personal de la Universitat de l’Havana
  • Donar suport al desenvolupament i a la implantació del sistema nou

Quantitat assignada: 5.060 euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.