Concienciación sobre el buen uso de plaguicidas a nivel escolar y mejora sustantiva de la salud de la población agrícola del Valle de Chancay-Huaral (Perú). Fase II

Referència: OCDS-CUD2019/03

Responsable: Maria Rosa Rosselló Ramon del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Equip: Maria Rosa Rosselló, Sebastià Verger i Antoni Bennàssar, de la Universitat de les Illes Balears; Alexander R. Rodríguez, Germán Joyo, Perla Noemí Chávez, Susana Patricia Rodríguez, Alfredo Beyer, Erika Iris Fernández i Liliana María Aragón, de la Universitat Nacional Agrària La Molina.

Contrapart Universitat Nacional Agrària La Molina

Entitats col·laboradores: Luisa Pacífica Negrón, Gustavo Antonio Guerra i Luz Kathia Hernández, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Ruth Shady, de la Universitat Nacional Major de San Marcos (UNMSM); José Oliver, de la Universitat Nacional Federico Villarreal (UNFV); Carlos Dulanto i Karla Sylvia González, de l’Hospital del Perú; Alexander Villar del col·legi públic estatal Nostra Senyora de Fàtima; Diego Crisóstomo, de SNI – Campo Limpio; Arnauld Thiry, de la Universitat de Lancaster; Matthew R. Bonner, de la Universitat de Nova York; Benjamín M. Rey i Manuel Vicente Rázuri

Ubicació:  Valle de Chancay – Huaral (Perú)

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2021)

Objectius: reforçar el procés de sensibilització mitjançant accions de capacitació tècnica amb metodologies participatives d'aprenentatge a través de la pràctica; valorar l'entorn i l'impacte de les principals activitats de la zona (agricultura, ramaderia i pesca) en el medi ambient

Objectius específics:

  • Educació: extensió tècnica participativa a professors, pares i alumnes.
  • Avaluació i monitoratge de la salut, amb èmfasi en la població infantil.
  • Identitat: valorar l'entorn on hom viu. Reconèixer el medi ambient immediat i sensibilització respecte de la seva fragilitat i necessitat de conservació.
  • Medi ambient: ampliar l'horitzó d'activitats productives i/o generadores de riquesa per a la població d’una manera sostenible, tenint cura i preservant el medi ambient.

Quantitat assignada: 11.000 euros (5.000 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament per al primer any d’execució; i els altres 6.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).