La monitorització ambiental: una eina per a la gestió integral dels recursos naturals

Referència: OCDS-CUD2018/01 (modalitat II)

Responsable: Edwin Palacio, del Departament de Química.

Equip: Edwin Palacio, Víctor Cerdà, Laura Ferrer, Manuel Estela, Esteve Gomila, Alejandra Vargas i Brenda Mejía, de la UIB; Luz Stella, Viana Eugenia, Luisa María Arrechea, Luis Enrique Cortés, Margarita María Sarria i Ángela María Hincapié, de la UNAL; Héctor Mario Gutiérrez, Diana Urrego i Janeth Sanabria, de la Universitat Central de la Vall del Cauca.

Contraparts: Universitat Nacional de Colòmbia, seu de Palmira, i Universitat Central de la Vall del Cauca, seu de Cali.

Entitat col·laboradora: Fundació Tinigua-Para la Preservación de la Diversidad Étnica y Lingüística, representada per Katherine Bolaños i Ricardo Palacio.

Ubicació: vall del Cauca, Colòmbia.

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2020).

Objectius: formular propostes per recuperar les zones afectades per la mineria il·legal de l’or, així com plantejar estratègies per valoritzar recursos i residus provinents de zones rurals.

Objectius específics:

  • Proposar estratègies de remei per a dos sòls contrastants contaminats amb mercuri. 
  • Caracteritzar químicament el potencial de valorització de diferents residus rurals.
  • Avaluar l’eficiència de degradació de contaminants utilitzant residus de mineria i lixiviats com a fotocatalitzadors o fonts de ferro per a tècniques fotofention.
  • Estudiar i comparar els mètodes analítics de baix cost (lots) disponibles en el mercat per determinar paràmetres ambientals a zones rurals i remotes.
  • Transferir coneixement sobre: metodologies d’anàlisi química de la qualitat de l’aigua, estratègies de descontaminació de sòls, tractament de valorització de residus.

Quantitat assignada: 12.600 euros (6.000 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i els altres 6.600 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

Notícies relacionades