Escoltar

Disseny d'una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'alta vulnerabilitat socioambiental. L'exemple de la comuna de Canaan (Haití)

Referència: OCDS-CUD2017/06 (modalitat I)

 

Responsable: Joana M. Petrus Bey, professora del Departament de Geografia.

Equip: Maurici Ruiz, de la UIB; i Remsly Desravines, Joseph Claire Benoit, Annay Max Ginot i Regis Roselaure, de la Universitat Estatal d’Haití.

Contrapart: Universitat Estatal d'Haití.

Ubicació: Port-au-Prince, Haití.

Durada: un any (fins al 30 de setembre de 2018).

Objectius: dissenyar una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'alta vulnerabilitat socioambiental.

Objectius específics:

  • Seleccionar, recopilar i cartografiar variables quantitatives sociodemogràfiques i ambientals que caracteritzin la zona d'estudi.
  • Obtenir informació qualitativa de la població resident i de la seva situació pre i post canvi de residència.
  • Adquirir els rudiments del funcionament d'un sistema de diagnòstic de vulnerabilitats i de la metodologia de gestió del risc de desastre de base comunitària.
  • Dissenyar l'eina, realitzar les proves de camp per testar, així com redactar i divulgar els resultats d'investigació.

Quantitat assignada: 9.091,20 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.