Impuls al disseny dels sistemes interactius dirigits a la teràpia de nins i nines amb necessitats especials

Cooperació UIB

Responsable: Cristina S. Manresa, professora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Equip: Ramon Mas, Javier Varona, Francisco J. Perales i Maria Francesca Roig, de la UIB; César Collazos, Julio Hurtado i Gloria Daza, de la Universitat de Cauca; i Luis Merchan, Sandra Cano i Víctor Peñeñory, de la Universitat de San Buenaventura.

Contrapart: Universitat de Cauca i Universitat de San Buenaventura.

Ubicació: Cauca, Colòmbia.

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2016).

Objectius:
Desenvolupar un conjunt de sistemes interactius basats en el disseny centrat en l’usuari / la usuària (DCU) que serveixin de suport a la teràpia i educació de nins i nines amb necessitats especials.

Objectius específics:

• Formació bidireccional i recerca en l’àmbit d’intervenció.
• Proposar o adaptar una metodologia per al disseny de sistemes interactius per a nins i nines amb necessitats especials en l’àrea educativa i terapèutica.
• Dissenyar i implementar sistemes interactius per als nins i nines amb problemes auditius.
• Validar la usabilitat dels sistemes interactius amb l’Instituto de Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.

Quantitat assignada: 2.700 euros, de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.


Altres pàgines relacionades

Seminaris sobre discapacitat, sistemes interactius i recerca aplicada al desenvolupament