Escoltar

VIII Premi de recerca sobre la cooperació internacional al desenvolupament - ÀMBIT NACIONAL


Constitueix un objectiu essencial de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) la col·laboració amb els països del Sud per resoldre les dificultats i contradiccions associades als processos d’eradicació de la pobresa i de desenvolupament, fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per als objectius. Una línia bàsica en l’estratègia institucional de la UIB és la posada en marxa d’iniciatives que afavoreixin l’estudi i recerca o investigació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Per això, s’acorda publicar la convocatòria d'àmbit nacional següent:

Convocatòria: versió en català (tancada), versión en castellano (cerrada)
Sol·licitud: versió en català, versión en castellano
Resolució: versió en català

imatge premiada recercaConcedit  l'VIII premi de cooperació internacional al desenvolupament de 8.000 euros a la Sra. Inés María Bebea González de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Rey Juan Carlos, pel treball de recerca: «Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú».

Veure notícia

Anys anteriors

Premi de recerca sobre cooperació internacional

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.