Escoltar

Accions de recerca

Premi de recerca en cooperació al desenvolupament 2005Convocatòria d'un Premi de Recerca sobre Cooperació al Desenvolupament , que sorgeix en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.

Aquest premi té com a objectius:

 • Fomentar la investigació en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Motivar el personal investigador d'institucions o entitats en un tema en què hi ha pocs recursos dedicats a la recerca.
 • Col·laborar en la formació específica del personal investigador i de professionals del món de la cooperació al desenvolupament.
 • Transferir els resultats de la recerca a les pràctiques de cooperació.

El premi té una dotació de 10.000 euros i hi poden optar les persones amb nacionalitat espanyola i/o persones amb residència a l'Estat espanyol i amb titulació universitària.

El termini de presentació de sol·licituds és de 90 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB (núm. 70, de 22 de maig de 2008) [català] [castellano]

Aquest termini està comprès entre el 23 de maig de 2008 i el 5 setembre de 2008 inclòs.

Anys anteriors

Anys anteriors

Premi de recerca sobre cooperació internacional

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.