Escoltar

Curs de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

govern de les illes balearsObjectiu:

 • Oferir una visió general del voluntariat i les seves característiques més importants en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Facilitar eines d’intervenció, habilitats bàsiques i maneig de situacions en diferents contexts.

 

Durada: 25 hores (20 hores presencials i 5 hores de treball autònom).
Places: 40 alumnes. Tindrà preferència l'alumnat de la UIB en actiu, deixant les places disponibles a ex-alumnat seguint estricte ordre d'inscripció.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Dates i horari del curs:
19, 20, 26 i 27 d'octubre de 2017, de 16 a 21 hores.
Lloc:
Aula A10 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger.  

 Programa

Continguts:

 1. Jugant a saber que és la cooperació al desenvolupament.
 2. Apropant-nos a l'Educació per al Desenvolupament (EpD).
 3. De què parlam quan parlam de voluntariat i participació?
 4. Experimentant amb les nostres emocions i sentiments.
 5. Qui és qui en la cooperació al desenvolupament?
 6. Mobilitat i programes de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD).
 7. Què puc fer jo per canviar el món?
 8. Compartint experiències en l'àmbit de la cooperació.
 9. Avaluació participativa del curs

Metodologia:

Els conceptes a treballar es faran mitjançant dinàmiques i recursos didàctics que fomentin la participació, el debat i l'experiència vivencial entre les persones assistents, amb l'ajuda dels i les facilitadors/es.

Professorat:

 • Professorat de la UIB.
 • Personal especialista en participació social.
 • Personal tècnic d'ens i entitats de l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Personal de l'OCDS. Persones voluntàries de diferents entitats i/o programes de l’OCDS.   

Certificat:

 • Certificat d’assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores presencials del curs.
 • Reconeixement d'1 ECTS: per aquelles persones que a més de complir amb l’assistència mínima requerida, superin una prova al finalitzar el curs i realitzin un treball autònom individual o en grup (màxim 4 persones), amb una càrrega horària de 5 hores aproximadament. important No s’assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017). 

Inscripció tancada, assolit el nombre màxim de places.

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.