Estades SolidÓries 2018: tercer termini

Campaments de refugiats/des sahrauís

Màxim 5 places.
Programa dirigit a l'alumnat, al col·lectiu del personal d'administració i serveis (PAS).

Aprendo contigo (Perú)

Màxim 1 plaça.
Programa dirigit a l'alumnat, al col·lectiu del personal d'administració i serveis (PAS).

Voluntariat Universidad Hassan II Casablanca (Marroc)

Màxim 2 places.
Programa dirigit únicament al col·lectiu de personal d'administració i serveis (PAS).

 Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta (Bolívia)

Màxim 1 plaça.
Programa dirigit a l'alumnat, al personal d'administració i serveis (PAS).