Estades SolidÓries 2015-2016

Perfil programa específic: Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta

Lloc:
Tànger, Marroc
Entitat: 

Congregació d’adoratrius de Tànger:
http://www.adoratrices.com/

Acció realitzada en col·laboració amb la Fundació de Solidaritat Amaranta:
http://fundacionamaranta.org/

Nre. de places:
Màxim 2 places
Perfil:

Preferentment, socioeducatiu, lingüístic i/o informàtic.

Programa dirigit únicament al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).

Per les característiques del projecte, de les beneficiàries i del context cultural, se seleccionaran prioritàriament dones.

No és un requisit acreditar coneixements de francès i/o d’àrab, però sí que es valorarà com un mèrit.
Durada de l'estada:a
L’estada mínima per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.
Març-Abril (Setmana Santa)
Tasques per desenvolupar:
El voluntariat es realitzarà al centre de formació Bismilah, cada matí de dilluns a divendres en compromís. Al centre de dia i residencial de la congregació, dirigit a dones joves en contextos de violència de gènere, particularment prostitució i tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, hi ha servei de menjador i servei d’atenció a la salut, entre altres espais on es duen a terme un gran nombre d’activitats educatives en l’àmbit no formal, de la salut i d’oci:
- Participar en el projecte mitjançant la realització de tallers formatius. En funció de les competències de la persona voluntària: alfabetització digital i informàtica, idiomes (francès i castellà), tallers de brodats i costura, xerrades i tallers en l’àmbit de la salut, així com activitats d’oci i convivència amb les joves
.
- Suport al personal del projecte mitjançant tasques administratives, suport informàtic, gestió del centre i programació de les activitats, entre d’altres.
Compromís contrapart:
Facilitar a les persones seleccionades un habitatge adequat, d’acord amb les comoditats i seguretat de la zona.
S’ofereix la possibilitat de fer els àpats (de dilluns a divendres) al menjador de l’organització
Més informació:

Joan M. Ferrer Núñez, tècnic en cooperació de la Fundació de Solidaritat Amaranta.
Telèfon: 619 173 644
Correu electrònic: joan.ferrer@fundacionamaranta.org

Lluís Ballester Brage, professor del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
Telèfon: 971 17 33 37 (33 37)
Correu electrònic: lluis.ballester@uib.es


Més informació: fitxa completa