Contacte

Contacte general

Nom Correu electrònic Telèfon
Contacte general ocds@uib.es +34 971 17 27 03

Coordinadora

Nom Correu electrònic Telèfon
Ruth Escribano Dengra r.escribano@uib.es +34 971 25 97 18

Equip

Nom Correu electrònic Telèfon
Aina Gayà Coll aina.gaya@uib.es +34 971 17 27 03
Joan Nadal Cavaller joan.nadal@uib.es
María Robles Marín maria.robles@uib.es +34 971 25 95 95
Nàdia Fuster González +34 971 25 95 74