Una guia per transformar el món des de les aules

La Facultat d’Educació i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears publiquen la guia didàctica «Transformam el món des de les aules»Es tracta d’un material per a professors i estudiants amb orientacions i exemples pràctics sobre com treballar l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) dins la tasca educativa.
 

Amb la guia es facilita la integració dels continguts i metodologies relacionats amb els temes de l’Agenda 2030 als estudis de grau de la Facultat d’Educació, a la vegada que es dota el professorat universitari d’eines perquè la incorporació d’aquest contingut a les assignatures sigui possible. També permet que es generin itineraris formatius i se sensibilitzi l’alumnat sobre la importància d’aquest tema en el seu futur professional. 
       
La guia és el resultat de tres anys de feina del programa Transformam el Món des de les Aules, que la Facultat d’Educació va posar en marxa per donar a conèixer els valors promulgats per les Nacions Unides a l’Agenda 2030. Des del curs 2021-22 fins a l’actual, han participat en el programa un total de 36 docents i 2.244 alumnes de la UIB en el marc de 32 assignatures de cinc graus que s’imparteixen a la Facultat d’Educació.
 
A través de 28 propostes didàctiques, acompanyades d’orientacions i propostes de jocs, activitats, dinàmiques, etc. es proposa que es treballin diversos temes relacionats amb sis dels ODS relacionats amb l’educació.
 
 
Compromís amb l’Agenda 2030

Aquest projecte és un dels guanyadors de la convocatòria de Premis Agenda 2030 per a professorat que atorga l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.           
La Facultat d’Educació de la UIB està compromesa amb els valors de la sostenibilitat, els drets humans i els valors democràtics i igualitaris. Com a mostra d’aquest compromís, l’any 2020 es va crear la Comissió d’Igualtat i Sostenibilitat de la Facultat per treballar en la promoció d’aquests valors. La comissió elaborà el I Pla de sostenibilitat, igualtat i equitat de la Facultat, un pla pioner a l’Estat espanyol que es vertebra d’acord amb l’Agenda 2030 i els ODS.  
 

 

Data de publicació: 11/06/2024