Escoltar

Trobada: Diagnòstic Participatiu de Caire Comunitari: la Mediació Intercultural als Àmbits d'Educació, Salut i Serveis Socials

Dates: 15, 18 i 19 de maig de 2020
Horari: de 12 a 13.30 hores
Durada: 5 hores
Lloc: aquesta activitat es farà a través de l’aplicació Zoom. Per rebre’n l’accés, cal haver-s’hi apuntat a través del formulari.
Places: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 50 places. S'amplien les places a 80, inscripcions abans de dia 12 de maig. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció. * En cas que no arribi al nombre mínim de places, la formació es cancel·larà i es
valorarà de proposar-la per a més endavant.

 

En el marc de la XVI convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament per a una ciutadania global - 2019, es proposa una acció de la qual Carlos Vecina Merchante, alumne del Grau d'Educació Social, és la persona responsable. Aquesta trobada té l’objectiu d’elaborar un diagnòstic participatiu sobre l’estat de la qüestió dels processos d’assentament de la població immigrant: les seves necessitats i problemàtiques socials. A partir de l’aportació de professionals dedicats a la mediació i integració socials en els àmbits de l’educació, la salut i els serveis socials des d’un caire comunitari i contraposant realitats distintes, però a la vegada amb elements comuns: la barriada de Son Gotleu de Palma i el municipi d’Inca. T’hi apuntes?

 

Més informació i inscripcions 

Data de publicació: 04/05/2020