Pit Art, l’art com a eina d’intervenció socioeducativa amb dones amb càncer de mama

19 d’octubre a les 12 hores
Lloc: pàrquing interior (unió dels blocs A, B i C) de l’edifici Guillem Cifre de Colonya


Acció artística realitzada per Carolina Adán Caro, creadora moviment Art is Life.
Projecte Pit Art, neix com una eina d’intervenció socioeducativa amb dones amb càncer
de mama, neix com una eina socioeducativa amb la finalitat de visibilitzar, normalitzar i
reivindicar els cossos i els processos de les dones amb càncer de mama a través de l’art.

cartell.jpg

Data de publicació: 15/10/2021