Nova llei autonòmica de cooperació per a la transformació global

El 30 de març de 2023, el BOIB ha publicat la Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global, que representa una passa endavant significativa en la política de cooperació de les Illes Balears. La Llei declara que «no només és el moment de canvis sistèmics, canvis profunds en el sistema de cooperació, sinó també d'un canvi de paradigma que transformi externalitats negatives que pugui produir l'actual sistema capitalista». Altres aspectes importants:

Compromís pressupostari de dedicar a l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) el 0,7 per cent dels ingressos corrents de l’Administració; una fita establerta l’any 1970 per una resolució de les Nacions Unides i que encara no s’ha assolit, malgrat les demandes insistents dels moviments socials

Aposta per una cooperació feminista: «La desigualtat té rostre de dona, de nina, de refugiada, de pagesa sense terra, de defensora dels drets de la naturalesa, de dona trans i de totes aquelles persones que pateixen a conseqüència de la falta de voluntat per revertir les injustícies»; «s'ha de posar el focus a les relacions de gènere que produeixen desigualtat i a desenvolupar un enfocament feminista que impregni les polítiques, els programes i els projectes de cooperació i que suposi la posada en marxa d'accions específiques dirigides a l'empoderament de les dones dels països i territoris objecte d'actuacions de cooperació».

Cooperar per transformar per «interpel·lar el model de desenvolupament hegemònic actual que resulta un model capitalista i patriarcal, que impacta de manera especialment greu en la vida i els drets de les persones».

Òptica descolonial i de justícia global que ens convida a qüestionar els nostres privilegis, a partir d’una diagnosi general que reconeix «la nostra ecodependència i la interdependència dels problemes», així com «la necessitat de cooperar amb una lògica de transformació social que no només se centri en les intervencions als països i territoris objecte d'actuacions de cooperació, sinó que també contribueixi a fer que les persones de les Balears prenguem consciència d'aquestes desigualtats i de la nostra responsabilitat en les causes dels problemes com a ciutadania global, i ens empoderem i esdevinguem protagonistes de la transformació d'aquesta realitat».

Política balear de cooperació més horitzontal i participativa que «posarà en el centre la sostenibilitat ecològica i l’empoderament de l’agenda feminista i de les seves organitzacions, i que deixarà enrere visions economicistes del desenvolupament a favor de la sostenibilitat de la vida de les persones i comunitats en relació amb la natura»; «la necessitat de generar noves aliances amb nous agents per al desenvolupament i la transformació global».

Com a enfocaments transversals, la Llei n’identifica els següents:

  • Enfocament de drets humans
  • Enfocament de lluita contra la pobresa i les seves causes
  • Enfocament feminista
  • Sostenibilitat ecològica i resiliència del Sud

Els tres àmbits estratègics que posteriorment ha aprovat el Consell de Cooperació, per fer efectiva la implementació de la Llei, són els següents:

  1.   Transició eco-social
  2.  Governança dels pobles
  3.  Aliances per a l’enfortiment organitzacional

Per la seva banda, l’Estat també ha aprovat una nova legislació en la matèria, la Llei 1/2023, de 20 de febrer, de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global, que en la seva visió no es tan ambiciosa com la balear, però que també incorpora l’objectiu de destinar el 0,7 per cent de la renda nacional bruta disponible a l’AOD l’any 2030.

Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global

 

 

Data de publicació: 03/05/2023