Estades SolidÓries 2015-2016

Programa específic: Suport a projectes de l’entitat Mosoj-Causay

Lloc: 

Cochabamba, Bolívia

Entitat: 

Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears (ESF-Illes Balears),

Mosoj-Causay

Nre. de places: 
Màxim 2 places
Perfil:

Enginyeria Informàtica, Enginyeria agrònoma, Enginyeria d’edificació, Treball social, Educador Social, Sociòloga, Psicòloga, Infermera. Programa dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Durada de l'estada: 

Per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.Març-abril (setmana santa) i estiu 2016.

Tasques per desenvolupar:

 Suport tècnic al personal de Mosoj Cusay en  l’execució i identificació de projectes sobre dret humà a  l’aigua en tasques com:

  • Suport a la direcció de les obres en els projectes de sistemes d’aigua potable, propostes de disseny de futures instal·lacions en projectes de desenvolupament rural, projectes agrícoles i de gestió de conques hidrogràfiques.
  • Suport a l’estratègia de capacitació sobre hàbits higiènics i saludables.
  • Acompanyament en l’execució de projectes de gènere. 

 Suport a activitats d’enfortiment de l’organització  comunitària i de Mosoj Causay per millorar les seves  accions i programes com:

  • Diagnòstics i avaluació social.
  • Formació en salut, gènere, organització social i lideratge (metodologies, materials didàctics, etc.).
  • Estratègia de comunicació i gestió de la informació:actualització de la web, blogs, sistemes GSI; i capacitació tecnològica al personal de l’organització.

 Suport administratiu a la municipalitat de Pocona,  en les diferents àrees administratives, segons  l’especialitat de la persona voluntària.

 

Compromís contraparts:
Formació en la gestió de projectes de cooperació i voluntariat.
Integració en l’equip de treball de Mosoj Causay, acompanyament i seguiment durant tot el cicle de l'activitat de voluntariat.
Suport en aspectes logístics (recerca d’allotjament, transports, etc.) i d’integració durant l’estada en Cochabamba.
Més informació: 

Cruz Rejas Villalba i Inés Castejón
ESF_IB, C/ San Ferran 21, 1B. CP: 07011.

Palma de Mallorca.

Tel. 971 576 427


Mes informació: fitxa completa