Estades SolidÓries 2015-2016

Perfil programa específic: Aprendo contigo

Lloc:
Lima, Perú
Entitat:
Aprendo Contigo:
www.aprendocontigo.com
Nre. de places:
Màxim 3 places
Perfil:

Preferentment, socioeducatiu.

Programa dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).

Durada de l'estada: 

Per a l'alumnat l'estada mínima és de 7 setmanes i per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.

Març-Abril (Setmana Santa) i Estiu 2016

Tasques per desenvolupar:
  • Participar en el programa educativorecreatiu dirigit a nins i nines que per motius de salut han vist interrompuda la seva escolarització.
  • Acompanyar i donar suport en la tasca de l’associació, que es desenvolupa majoritàriament als centres hospitalaris Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) i Instituto Nacional de Salud del Niño, promovent el desenvolupament integral de les capacitats físiques, intel·lectuals i emocionals dels infants que estan en tractament mèdic.
  • Tasques variades de suport administratiu, en funció de les necessitats del moment i compaginades amb l'atenció directa als infants hospitalitzats.
  • Suport en l'organització dels materials educatius en algun dels hospitals on es treballa.
Compromís contrapart:
Facilitar a les persones seleccionades la recerca d’un habitatge o una habitació adequada a les seves necessitats.
Més informació:

Sebastià Verger Gelabert, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Telèfon: 971 17 31 33

Correu electrònic: s.verger@uib.es


Més informació: fitxa completa