Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Cursos de formació en voluntariat 2017-2018  Formació voluntariat

L'oferta formativa en voluntariat universitari és anual i es distribueix al llarg del primer i del segon semestre, en horaris de matí o d’horabaixa. Aquest curs acadèmic 2017-18, a part dels cursos de formació en diferents àmbits d'intervenció, s’oferiran com a novetat càpsules formatives, accions formatives de curta durada i que pretenen donar resposta de forma transversal a necessitats que es poden donar a l'hora d'intervenir com a voluntari/ària.

Entre aquests cursos, cal destacar la importància del curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, atès que la seva realització dona pas a poder participar als programes de beques de pràctiques en països empobrits i Estades Solidàries.


  Segon semestre 2017-2018

Actualment estam preparant el calendari de les accions formatives en l’àmbit del voluntariat per al segon semestre del curs acadèmic 2017-2018. Estam preparant una oferta que esperam sigui del teu interès: cursos en àmbits específics d’actuació, càpsules formatives i alguna formació online.

El curs de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament esperam poder-ho realitzar a finals del mes de febrer / inicis del mes de març.

Actualitzarem la informació en aquest mateix apartat a mesura que es concretin les propostes formatives.


  Primer semestre 2017-2018

L'humor i el joc com a eina socialitzadora en el voluntariat

Impartit per Coachclown
Modalitat: càpsula formativa de 8 hores de durada
Dates: 4 i 5 d’octubre de 2017, de 16 a 20 hores
Inscripció a partir del dia 22 de setembre

CIBERPLUS, com generar processos d’innovació i impacte social

Impartit per CIBERvoluntarios.org
Modalitat: càpsula formativa de 4 hores de durada
Dates: 17 d’octubre de 2017, de 10 a 14 hores
Inscripció a partir del dia 22 de setembre

Curs de voluntariat en l’àmbit de la sostenibilitat ecològica

Modalitat: curs de voluntariat de 25 hores de durada (20 de presencials i 5 de treball autònom)
Dates previstes: 9, 10, 16, 17 i 18 d'octubre de 2017, de 16 a 20 hores.
Inscripció a partir del dia 22 de setembre

Curs de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament

Modalitat: curs de voluntariat de 25 hores de durada (20 de presencials i 5 de treball autònom)
Dates previstes: 19, 20, 26 i 27 d'octubre de 2017, de 16 a 21 hores.
Inscripció a partir del dia 4 d'octubre a les 9 hores

Curs de voluntariat en l’àmbit de la gent gran

Modalitat: curs de voluntariat de 25 hores de durada (20 de presencials i 5 de treball autònom)
Dates: del 6 al 10 de novembre de 2017, de 16 a 20 hores
Inscripció a partir del dia 4 d’octubre

Elements per tenir cura d'un/a mateix/a l’hora de fer un voluntariat 

Modalitat: càpsula formativa de 4 hores de durada
Dates: 13 de novembre de 2017, de 10 a 14 hores
Inscripció a partir del dia 23 d’octubre

Estratègies d’afrontament en situacions de conflicte en l’àmbit del voluntariat

Modalitat: càpsula formativa de 6 hores de durada
Dates previstes: 12 i 13 de desembre de 2017, de 16 a 19 hores
Inscripció a partir del dia 20 de novembre.


 

Consultau els cursos realitzats en cursos acadèmics anteriors.