Premi i beques de suport a la recerca aplicada al desenvolupament

Direcció General de CooperacióLa tasca de la Universitat en el camp de la cooperació al desenvolupament es troba estretament vinculada amb el seu àmbit natural d’actuació: la docència i la investigació, qüestions que són essencials tant per a la formació integral de l’alumnat com per a una millor comprensió dels problemes que amenacen la consecució d’un desenvolupament humà i sostenible a escala universal.

Constitueix un objectiu essencial de la cooperació universitària al desenvolupament dels països del Sud, la col·laboració per resoldre les dificultats i contradiccions associades als processos d’eradicació de la pobresa i de desenvolupament, fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per als objectius.

Imatge recerca aplicada al desenvolupamentPer tot el que s’ha esmentat, la UIB, a través de l’OCDS, vol impulsar i reforçar iniciatives que permetin donar suport a la recerca, per tal d’atendre les necessitats especials dels països en vies de desenvolupament, a través de les accions següents:
 

Anys anteriors

Premi de recerca sobre cooperació internacional

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.